A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_09_01_7p.txt

Pusztító vihar.

-  Megrongált telefon- és táviró-vezetékek. -

(Részlet a cikkből...)

(Saját tudósítónktól.) Ma este hét órakor fekete és félelmetes felhők tornyosultak a belvárosi temető felől Szeged határában. A felhőkkel hatalmas vihar is jött, amely közel egy óra hosszáig dühöngött a városban és kavarta föl a sok finom port és piszkot a dicsőséges metropolisban.......

Sokkal nagyobb zavarokat okozott a vihar a telefon- és táviróvezetékekben. A budapesti és aradi vonalon az oszlopokat kidöntötte, aminek következtében a késő éjjeli órákig ezeken a vonalakon sem telefonon bészélgetni, sem sürgönyözni nem lehetett. A szegedi postán nyert értésülés szerint a lehető legsürgőse bben intézkednek a bajok megszüntetésére és így a teljes forgalom minden vonalon már holnap helyreáll, hacsak a vezetékekben nem esett sok helyen kár. A telefon- és táviróvezetékek megromlása következtében nem lehetett ma híradást kapni arról, hogy a minden bizonynyal nagy területet átszáguldó vihar hol és milyen károkat okozott. A rozoga épületekkel kezdetlegesen teleépitett alföldi városokban erős nyomokat hagyhat hátra az ilyen szélvész, amely ma Szegeden a belvárosban is ablakokat vágott ki az utca közepére.........

Az a budapesti vonat, amely este féltizenegykor szokott Szegedre érkezni, éjféli félegykor érkezett meg Szeged állomásra. A késés oka az, hogy a vihar a pályák mentén fákat és távíró-oszlopokat döntött ki, amik eltorlaszolták a pályát. Ezeket a fákat és oszlopokat el kellett fürészelni és csak azután indulhatott a vonat tovább. Ugyanez az akadály volt a szabadkai vonalon.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.