A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_07_22_11p.txt

A tanyai postakézbesités.

A szegedi külterületen a postai kézbesítés olyan gyatra, hogy a panaszok évtizedek óta állandóak. A tanyai telefon mindig rossz s annak államosítása semmikép sem akar elkövetkezni, a postai kézbesítés pedig oly lehetetlenül kezdetleges, hogy szinte semmilyen s odakint az emberek talán nem is várnak már levelet sehonnan.

Érdekes mégis, hogy a terjedelemre a Felsőtanyánál sokkal nagyobb Alsótanya postai ügye rendezettebb, mint a felsőrészé. Annál inkább érdekes ez, mert Alsótanyának egyáltalán nincs vasútja, a közigazgatási alsóközponthoz azonban mégis rendes postajáratok szolgálnak, holott a központ tizenkét kilométernyire van a legközelebbi vasúti állomáshoz: Horgoshoz.

Az alsótanyai közigazgatási központnak rendes postahivatala van, felelős postamesterrel. Ez a hivatal minden postai küldeményt Horgosról kap s ami postai küldemény a szegedi Alsótanyára van címezve, az a tanyai központba bizonyosan eljut. Az egyszerű küldemények további sorsa már a lovasrendőrök kezében van, mert a rengeteg terjedelmű pusztaság lakóinak a leveleit a rendőrök kézbesitik.

Máskép áll a dolog a felsőtanyai postai állapotokkal. A Szeged-Felsőtanya vasútállomáson a postavonatok leadják az oda címzett postai küldeményeket, amik az állomási főnök (állomási előljáró) kezébe kerülnek, mert ott az állomási előljáró a postamester. Vagyis csak postamesteri megbizása van a vasúti állomás vezetőjének, akinek postamesteri tudománya és ismeretei annyira lazák, hogy odakint nem tudni, ki a postamester: az orvos, a káplán, az állatorvos, vagy a bábasszony, avagy a rendőrörsparancsnok. Ezek ugyanis mindnyájan kijárnak az állomásra a postát átvenni s hogy aztán a levelekkel tovább mi történik, azt az állomásfőnök-postamester nem tudja, aminthogy igen sok esetben nem tudják a címzettek sem.

Innen van, hogy a felsőtanyákon a postai kézbesítés körül nagyon gyakoriak a botrányok. Levelek sikkadnak el, kellemetlen félreértések, anyagi károk keletkeznek határidők be nem tartása miatt.

A felsőtanyai, közigazgatási központról most akció indult ki, hogy a központ rendes postahivatalt kapjon, szakképzett, felelős postamesterrel. Annyival inkább küzdenek a felsőtanyaiak az önálló és rendes postahivatalért, mert oda és onnan táviratozni is lehet, még sem ér a posta ezidő szerint egy fabatkát sem.

A város polgármestere teljes mértékben méltányolja a felsőtanyai akciót s a maga részéről oda fog hatni, hogy a felsőtanyai központ önálló postahivatalhoz jusson.

Ismerjük e tekintetben Védfy Győző postafőnök felfogását is. A kézbesítést illetőleg helyes reformot vél ő életbeléptetni a rendes lovasjáratokkal, melyek reggeltől estig naponta elintéznék a levélkihordást. Ami természetesen az alsótanyai postai kézbesítés rendezését is megoldaná.

Ugy tudjuk, hogy ebben az évben radikális intézkedéssel oldják meg a külterületi postai kézbesítés most lehetetlen állapotát.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.