A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_06_01_8p.txt

- Adófizetés postán.

Szeged város közgyűlése a mult évben elhatározta - Szekerke Lajos adóügyi tanácsos javaslatára, - hogy felir a pénzügyi és kereskedelemügyi kormányhoz és engedélyt kér arra, hogy az adózó közönség az egyenesadót és annak járulékait postai befizetési lapokon (csekk) tehát posta utján juttathassa el az adóhivatalhoz. A pénzügyminiszter már korábban hozzájárulását adta ehhez a praktikus ujításhoz s erről értesítette is a város törvényhatóságát. A kereskedelemügyi miniszter válasza ma érkezett meg. A mintszter szintén tudomásul veszi és beleegyezését is adja, hogy a közönség posta utján fizethesse meg állami egyenesadóját, azonban módosítást kiván az eljárásban. Ez a módositás azt célozza, hogy az adófizetés ne terhelje tul a postát. Az adónak posta utján leendő fizetése - eszerint - még jó darab idő múlva léphet csak életbe.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.