A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_11_12_12p.txt

Közigazgatás

Kövezési munka.

A szeged-felsővárosi postahivatal befolyamodott a város tanácsához, hogy a hivatal eiőtt a nyári- utat köveztesse ki, mert a postai automobilok a sárban nem tudnak közlekedni. A tanács nyolcvan korona költséggel ki fogja köveztetni a hivatal előtt a nyári utat.


--------------------------------------------------


New York telefonja.

Érdekes dolgokat ir egy amerikai újság a newyorki telefonhálózatról. A cikk szerint harminc évvel ezelőtt kétszázötvenkét előfizetője volt Newyorkban a telefonnak, ma pedig egy nyolcszáz oldalas, sűrűn telenyomtatott kötet az előfizetők névjegyzéke. Harminc esztendővel ezelőtt egyetlenegy telefonközpontja volt Newyorknak, ma pedig van nyolcvanöt óriási telepe, amelyek összesen ötezer telefonos-kisasszonyt, foglalkoztatnak. Egy-egy ilyen központ egymaga több összeköttetést közvetít naponta, mint egész Görögország és Bulgária együttvéve. A központoknak pihenésük soha sincsen. A legcsöndesebb a szolgálat hajnali három és négy óra között, amikor átlag csak tiz összeköttetést kell adniok percenkint. Reggeli öt és hat óra között már kétezer jelentkező van, egy félórával utóbb pedig ez a szám már meg is kétszereződik. Átlag huszonötezer kapcsolás van a reggeli órákban, délfelé azonban százötven száznyolcvanezer ember kér telefonösszeköttetést. És ezt a hihetetlen munkát ötezer leány tisztviselőnö végzi el naponta.


A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.