A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_12_25_43p.txt

Szeged kis lexikona.

(Részlet a cikkből...)

Védfy Győző, postafőnök.

Mikor boldogult Gulyás Ferenc, a szegedi posta-, távíró- és távbeszélő hivatal főnöke nyugdíjba ment, a kereskedelemügyi kormány Védfy Győző posta- és táviró-fölügyelőt nevezte ki utódjává, megbízván őt a nagyforgalmu szegedi posta-, távíró és távbeszélő-hivatal vezetésével. Védfy Győző 1861 december huszonkilencedikén született Temesvárott. Középiskoláit és jogi tanulmányait Nagyszebenben végezte s 1879 december tizenhatodikán lépett postai szolgálatba. 1881-ben postatiszt lett s 1884-ben Nagyszebenből Budapestre került, az akkori délkeleti pályaudvar postahivatalának átrovatoló osztályához. Egy év múlva a budapesti főpostánál működött, 1885-ben pedig megbízták az Akadémia-utcai postahivatal vezetésével. 1891-ben berendelték a kereskedelemügyi minisztériumba, ahol két évig működött. 1893-ban Kolozsvárra került, mint kerületi biztos, 1902-ben pedig megbízták a brassói posta- és táviróhivatal vezetésével, 1908-ban áthelyezték a budapesti postaigazgatósághoz, 1910 május elsejétől pedig szegedi hivatalfőnök.

Védfy Győzőt tíz évvel ezelőtt a király a fölügyelői címmel és jelleggel tüntette kí s még abban az évben valóságos fölügyelő lett. A szegedi postahivatal élén máris nagy népszerűségre tett szert s hogy a budapesti igazgatóság előtt mily nagy a tekintélye, arra az a bizonyság, hogy amikor Demény Károly főigazgató több napon át időzött Szegeden, megelégedéssel konstatálta, hogy Védfy Győző mintaszerűen vezeti a gondjaira bizott hivatalt.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.