A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_11_20_8p.txt

Hírek

-  A szegedi posta dicsérete.

Röviden jeleztük már, hogy Demény Károly posta- és távíró-főigazgató, a budapesti posta- és táviró-kerület főnöke, vizsgálatot tartott a szegedi hivatalokban. A főigazgatóval Szegeden voltak: Kolossváry Endre műszaki főigazgató, Udvary Imre főszámtanácsos, Csatth Béla dr titkár és Pintér Imre számellenőr, mindnyájan a buda-pesti posta- és táviróigazgatóság részéről. Demóny Károly és kísérete három napon át szakadatlanul tüzetes vizsgálatot tartott a szegedi főpostán és a pályaudvari postahivatalokban. A vizsgálat minden részletre kiterjedt s külön vizsgálták meg a távírót és a távbeszélőt. A vizsgálat során a legcsekélyebb kifogás sem merült föl s mindkét főigazgató szakszerűnek, tudatosnak és kiválónak minősítette Védfy Győző postafőnök előtt a vezetést. Külön elismerésben részesült Temérdek Gyula főtiszt, a postai rész és Kopasz József főtiszt, a táviró- és távbeszélő-osztály vezetője. Ugyancsak elismerést kapott Bossányi István is, a pályaudvari postahivatal főnöke. Kolossváry Endre főigazgató, mint a posta legfőbb műszaki közege, ismételten kifejezést adott abbeli észrevételének, hogy a szegedi távíró és távbeszélő vezetése elsőrendű, a személyzet pedig a legkiválóbb az országban. Demény Károly főigazgató és kísérete pénteken utaztak el Szegedről. A kerület főigazgatójának hosszas szegedi időzése a Védfy Győző felügyelő, postafönök iránt érzett szimpátia jele, valamint annak a dokumentálása, hogy a főigazgatóság a legjobb indulattal van a szegedi posta iránt.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.