A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_08_31_7p.txt

A telegráfon

- UJ vivmány a technikában. (üzenetrögzítő)

- (Saját tudósítónktól.) A mult héten fejezték be Kopenhágában a nemzetközi, mérnök-kongresszust, amelyen Poulsen Waldemár, az ismert nevü dán mérnök és föltaláló óriási sikereket ért el legújabb találmányával, a telegrafonnal. A kongresszuson minden szónok anyanyelvén beszélt és igy sok bajjal járt volna a nagy tudományos értékeket adó beszédeknek gyorsírással való megörökítése. A nagy munkát megnehezitétte volna az is, hogy a beszédek gyorsírásához és visszaadásához nagy adag műszaki tudás is kellett volna. A nehézségek elhárítására a kongresszusi tanácskozások megkezdése előtt Poulsen mérnök ajánlotta  hogy gyorsírók helyett, az ő telegrafonját használják a beszédek megörökítésére. A kongreszszus ehez hozzájárult és most, a nagyjelentőségű tanácskozások befejezése után arról értesítenek, hogy Poulsen legújabb találmánya a gyakorlatban teljesen bevált, beszélgetések, sőt egész szónoki beszédek megörökítésére föltét lenül alkalmas.

A telegrafon teljesen egyszerű készülék, használásához alig kell több szakértelem, mint a telefon és a fonográf használásához. Kereskedőknél különösen azért van nagy jelentősége, mert ha nem találják a lakásán, a telegrafon a vidékről jött üzenetet fölveszi és a szerkezet megindítása után nyomban visszaadja. A telegrafon a beszédet évekig megőrzi, ami a kereskedelmi élet szempontjából ujabb jelentőséget ad a kitűnő készüléknek. A telefon kagylójában, amelyet beszélgetés alkalmával a fülhöz kell tartani, elektromágnes van. A telegrafonnál azonban a kagylót nem tartjuk a fülhöz, hanem megfelelő berendezés segítségével hosszú, zongorahur-vastagságu acéldrótot huzunk az elektromágnesen keresztül. Amily mértékben gerjesztődik az elektromágnes a beszélgetés alkalmával, olyan mértékben mágneseződik a rajta áthaladó acéldrót. Ez az acéldrót aztán az egész beszélgetést mágnesség alakjában fölfogja és évekig is megőrzi.

A kopenhágai kongresszuson elővigyázatból minden szószék elé két telegrafont tettek, amelyek mindegyike tiz perces beszélgetés fölvételére alkalmas acéldróttal volt fölszerelve. Először az első telegrafont kapcsolták be. Amikor ennek drótja "lefutott", egy egyszerű átváltó segítségével rögtön a másik készülőkét hozták működésbe. Ily módon teljes tiz percnyi idő volt a lefutott acéldrótnak ujjal való kicserélésére és a beszéd folytatólagos fölvételéhez való előkészítésre. A drótokat azután sorrendben elrakták. Később e beszédeket szakértő mérnökök "lehallgatták", papírra vetették és kitűnt, hogy a beszédeket nemcsak szószerint hűen, de tartalmilag is tökéletesen adja vissza a telegrafon.

Hogy mily hatalmas munkát végzett a telegrafon a kongresszus alkalmával, legjobban kiviláglik abból, hogy az összes beszédek mintegy negyven óráig tartottak és az összes beszédeket a telegrafonnal vették föl. A fölhasznált drótok hossza összesen kétszázötven kilométer.

Alig kezdték Edison találmányát, a fonográfot az irodai használatra átvinni, amidőn a főnök a gyorsíró helyett a "gépnek" diktálta fontos intézkedéseit, máris kiszorítja egy ujabb,: tökéletesebb, főleg egyszerűbb készülék a korszakalkotó gramofont. Ez a telegrafon, amely hüebben, tisztábban és olcsóbban adja vissza és örökíti meg a hangot, a beszélgetést, a szónokok beszédjét.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.