A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_11_09_9p.txt

- A temesvári új postapalota.

A temesvári posta-főigazgatóság hatalmas, kétmillió korona költségvetéssel tervezett, Temesvár város díszére szolgáló palotája az Osztrák-Magyar Bank és a felsőbb-leányiskola palotái közti hatalmas téren a jövő évben fölépül. Az építkezést a tavaszszal föltétlenül megkezdik, bárha addig még sok teendő van hátra. így a terveken történnek egy és más változások, amelyek keresztülvitelére és megvitatására Temesvárra várják Alpár Ignác műépítészt, a tervek elkészítőjét. Hogy ez a megoldás végre megvalósulhatott, abban nagy érdeme van alsószatai Petheő János főigazgatónak, aki esztendök óta céltudatosan munkálkodik azon, hogy a temesvári posta céljainak megfelelő palotát nyerjen.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.