A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1910_07_03_271p.txt

Hírek

Posta és távirda szolgálat az aratási időszak alatt.

A kereskedelmi minister rendelete alapján az alispán és a járási főszolgabirák közvetlen megkereséseire a posta és távirda igazgatóság az aratási munkák biztosítása érdekében a posta s távirda valamint a távbeszélő szolgálatnak szükségszerinti terjedelemben való kiterjesztését elrendelni köteles, nemcsak a megyei és járási székhelyeken, hanem egyátalában bármely vidéki táviró és telefon állomáson is.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.