A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1910_04_24_177p.txt

Hírek

A gyulai postahivatal,

   mely már 18 év óta a róm. kath. hitközség piactéri bérházában székel, eddigi szerződését ismét 10 évre meghosszabbította. A hitközség az uj berendezésre 7000 koronát megszavazott, ennek ellenében a postakincstár az eddigi bérösszeget megfelelően emelte. Az eddigi földszinti felügyelői lakás az emeletre helyeztetik át, ugyanitt nyer elhelyezést a távirda és telefon osztály, melyek a földszinten elhelyezett kezelői szakasszal két lift által köttetnek össze. A közönség részére az eddigi nagyterem szolgál érintkező helyül, mely célszerűen át lesz alakítva, a főbejárat a jelenlegi helyről az udvar felőli sarokra tétetik át. A közönség érdekében csak helyeselhetjük a posta elhatározását, hogy eddigi helyén megmaradt, miután a központi elhelyezés és közelség úgy a felek, mint a hivatal szempontjából elsőrendű kellék.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.