A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_05_29_10p.txt

- A Postai Tarifák és Postaüzlet Szab.

I-ső rész 2. §-a, a II-ik rész 14. szakasza, továbbá a P. T. Sz. Gy. III-ik rész 170. fejezete alatt foglalt utasításokra hivatkozva, mely a csoportos (tömeges) csomagföladás idejének megállapítását a hivatalokra ruházza, fölkérem, szíveskedjék tömegesen föladandó - 10 darabnál több - csomagküldeményeit délelőtt 8-11 és délután 2-5 és fél óra között postára adni. Szükségessé és indokolttá teszi ennek elrendelését részben, hogy a csomagforgalom lebonyolítása a hivatal belső kezelésében akadályokba ne ütközzék, az esti torlódások megszűnjenek s a személyzet munkaideje egyenletesebbé tétessék. A mostani helytelen szokás mellett, tudniillik hogy a tömeges föladó cégek küldeményeikkel rendszerint este 6-7 óra között jelentkeznek, nemcsak azt eredményezi, hogy a keletkező nagy torlódás a kezelést valósággal megbénítja, hanem hátráltatja, hosszú ideig tartó várakozásra kényszeríti az egy-két csomagot föladni szándékozó feleket s kiteszik a saját alkalmazottaikat is annak, hogy nyolc óráig, de nem egyszer tovább is kénytelenek várakozni. Fentiek értelmében mielőbbi szives intézkedését kérem annál is inkább, mert a hivatkozott utasításokhoz ragaszkodva, a kijelölt időn tul több, mint tiz csomaggal jelentkezőtől - ezentúl - nem fogadtatnak el a küldemények. Megjegyzem, hogy egy és ugyanazon föladónak délelőtt tizenegy, vagy délután fél hat óra után csak egyszer engedhető meg a csomagok föladása.

A hivatalfőnök.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1909   <<   1910   >>   1911