A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_06_07_9p.txt

- Telefon- és távirat-forgalom a választások alatt.

Junius első napjaiban országszerte meleg napjai voltak a magyar posta és távirdaszemélyzetnek. Habár a képviselőválasztások alkalmából minden nagyobb postahivatalnál jelentékenyen kibővítették a személyzetét, az éjjel-nappal permanenciában levő postai alkalmazottak igy is emberfölötti munkát végeztek. Különösen a telefon és a távírdaosztálynál volt a rendesnél sokkal nagyobb forgalom. Alább egy érdekes kimutatást közlünk a szegedi postahivatal junius első napjai forgalmáról. Rendes körülmények között a szegedi távirda-hivatalnál naponként 2600 egységet intéznek el. (Minden tizszavas távirat egy egység.) Junius 1-én 3614 egységet Junius 2-án 3644 -et intéztek el. Junius első napjaiban állandóan harmincegy tisztviselő teljesített a távirdánál szolgálatot, az egész személyzet este tiz óráig dolgozott, amikor a nagyobbított létszámú inspekciósok vették át a szolgálatot. A telefon-osztályon rendes körülmények között a vidékkel 260 beszélgetést közvetítenek. Junius 1-én 370 beszélgetést folytattak Junius 2-án 315 beszélgetést. Helybéli beszélgetés rendes körülmények között 4000. Junius 1-én 6723 Junius 2-án 7000 volt. Husz tisztviselő működik a szegedi telefonosztálynál, de ezek közül egyszerre csak kilenc teljesít szolgálatot. Junius első három napján nagyobbított létszámmal este tiz óráig dolgoztak a tisztviselők. A rendkívüli forgalom elmultával dicsérettel adózunk a szegedi postahivatali személyzetnek, amely Védfy Győző postafőnök körültekintő vezetésével fennakadás nélkül kifogástalanul teljesítette a nehéz szolgálatot.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.