A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_05_24_9p.txt

EGYESÜLETI ÉLET

Postások betegsegélyző egyesülete.

Vasárnap tartotta alakuló gyűlését a Postások Országos Betegsegélyező Egyesületének szegedi fiókja. Az ülést Védffy Győző postafelügyelő, postafönök nyitotta meg. Az egyesület nemes célját és annak előnyeit Kopasz István főtiszt, osztályvezető ismertette szép és élvezetes előadás keretében, majd meleg szavakban emlékezett meg az egyesület alapítójáról, Deményi Károly főigazgatóról. Kopasz osztályvezetőt, aki az egyesület szegedi fiókjának megalakulása körül elévülhetetlen érdemeket szerzett, beszéde végeztével lelkesen megéljenezték. Az egyesület elnökévé egyhangúlag és lelkes éljenzés között, a szegedi főposta kiváló és rokonszenves főnökét, Védffy Győzőt választották meg. Majd az elnök indítványára választmányi tagoknak egyhangúlag megválasztották Bossányi István pályaudvari postafőnököt, Kopasz István osztályvezetőt és Ábrahám altisztet. Az egyesület tagjai Végman Kálmán osztályvezető főtiszt indítványára elhatározták, hogy köszönő föliratot fognak intézni Főttért Károly vezérigazgatóhoz és Demóny Károly főigazgatóhoz.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1909   <<   1910   >>   1911