A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_06_18_7p.txt

- Színházi titkár - mint feltaláló.

A magyar feltalálók nem túlságosan hosszú lajstroma most egy nagyváradi művészemberrel bővült ki. Ami meg épen szokatlan, a nagyváradi színház kötelékéhez tartozik a feltaláló, akinek elmés találmánya igen célszerű újítással gazdagítja a telefonfelszereléseket. Halmai Béla színházi titkár a legújabb magyar találmány szerzője. Elektrotechnikával már régóta foglalkozik s mint színházi titkár sem dobta sutba régi mesterségét teljesen. Hosszú kísérletezéseinek eredményeképen olyan mikrofon-szerkezetet talált föl, amely teljesen helyettesitheti a telefonszekrényt s amely lehetővé teszi a telefon fülkagylóinak mellőzését. A mikrofon fonográfszerüleg működik s a beszélgetést a tölcsér érthetően és teljesen hallhatóan közi, anélkül, hogy a kagylót a fülhöz kellene szorítani. Különösen irodákban nélkülözhetetlen a Halmai-féle mikrofon. Ilyenformán egy-egy fontos beszélgetést többen figyelhetnek meg s egészségi szempontokból sem kicsinyelhető az alkalmatlan és esetleg inficiáló fülkagylók mellőzése. Diszkrétebb jellegű telefonbeszélgetéseket természetesen továbbra is fülkagylók bonyolítanak le, amelyek az uj mikrofon-szerkezeten is lesznek. Halmai már a szabadalmat is megkapta, sőt a budapesti Deckert éa Homolka-cég fölajánlott ötvenezer koronát a kizárólagossági jogért.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.