A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


1984_12_100_eves.txt

100 éves a szegedi telefon.

Kiállítás a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban

Összeállította: Ács Péter, Molnár Franciska

A távbeszélő általános elterjedéséhez nagyban hozzájárult az az ötlet, hogy az egyedi távbeszélő állomásokat központokba gyűjtsék össze.A gondolat hazánkfiától, a lángeszű és sokoldalú feltalálótól: Puskás Tivadartól származott. Ezt maga Edison állította róla: "Puskás Tivadar volt a világon az első ember, aki a távbeszélő részére a központ eszméjét 1877-ben felvetette."

Puskás Tivadar Edison engedélyének birtokában 1878-ban tért vissza Amerikából. Sokoldalú elfoglaltsága miatt fivérére, Puskás Ferencre bízta az "Európai Edison Telefontársaság" Ausztria és Magyarország területére kiterjedő képviseletét, aki 1881. május 1-én nyitotta meg a budapesti telefonhálózatot. Igyekezett a jelentősebb vidéki városokban is telefonhálózatot építeni, (pl. Temesváron 1881. december 1-én helyezett üzembe távbeszélő központot). Sajnos megrongálódott egészségi állapota miatt ezt a munkát nem tudta folytatni. így 1883. decemberében a Magyar Királyi Közmunka és Közlekedési Minisztériumtól már Puskás Tivadar kért engedélyt a szegedi távbeszélő hálózat és távbeszélő központ létesítésére. Az engedély-okiratnak megfelelően, az abban megadott határidő letelte előtt, 1884. november 4-én helyezte üzembe az első két távbeszélő állomást a Takaréktárban és a Gázgyárban, a távbeszélő központot pedig a Zsótér-házban szerelték fel.

Ez a központ üzemelt 1908-ig több, mint 500 előfizetővel. Az ezt felváltó távbeszélő központ modernebb, CB-rendszerű volt, melyre 900 előfizetői állomást lehetett csatlakoztatni. Idő közben a távbeszélő központok üzemeltetését állami kézbe vették, így mód nyílt arra, hogy az 1883-ban felépített Széchenyi téri Postapalotában helyezzék el az új központot. A központ folyamatosan bővült az 1930-ban bekövetkezett automatizálásig, amikor a 2400-as kapacitású központon 2137 előfizető vette igénybe a távbeszélő szolgáltatásokat.

Az 1930. november 22-én üzembe helyezett 7 B típusú automata távbeszélő központ jelentős előrelépés volt a város távbeszélő ellátásában. A helyi forgalom négy számjegy tárcsázásával, a helyközi forgalom manuális kezeléssel zajlott. A 3000-es távbeszélő állomáskapacitásra bővített központot 1944. október 10-én szerelték le.

1944-től 1949-ig a háborús romokból kimentett és felújított LB-, majd CB-rendszerű központok biztosították a távbeszélő ellátást az 1920-as éveknek megfelelő műszaki színvonalon.


         


1949. március 1-től ismét automata központ üzemelt városunkban: 2000-es kapacitású (1000-1000 szóló- és ikerállomás), 7 DU rendszerű gépi kapcsolású; indulásakor 911 előfizetőt kapcsoltak be. Kétévi kísérleti üzem után, 1974. december 28-án üzembe helyezték az ECT típusú távhívó központot, amely az üzemelő 7 DU központtal dolgozott össze, ezzel Szeged és környéke bekapcsolódott a belföldi távhívó forgalomba. 1977-ben, a jelenlegi központ üzembe helyezéséig a 7 DU központ kapacitása 3200 szóló-, 3170 ikerállomás volt.

A város viszonylatában is igen jelentős beruházás zárult le a Lenin körút - Kossuth Lajos sugárút és a Püspök utca által határolt területen felépült új "postapalota" átadásakor. Itt kapott helyet a 11 000-es állomáskapacitású helyi, és 1000-es kapacitású helyközi központ. Ennek ünnepélyes átadása 1977. január 21-én történt meg. Az időközben végrehajtott bővítések során a kapacitások 14000-re, illetve 1800-ra emelkedtek. A közeljövőben szükséges fejlesztések pénzügyi alapját az országban elsőként bevezetett telefonkötvény segítségével teremti meg a posta, így lehetővé válik a távbeszélő központ, a távbeszélő hálózat soron kívüli bővítése. Ezek a munkálatok már megkezdődtek, és befejezésük 1986-ra várható: a helyi központ kapacitása 19 000-re, a helyközié 2000-re bővül.


         


A leírást és fényképeket, Szendrei József bocsájtotta rendelkezésemre.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.