A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1984_03_14_90p.txt

CÉL: SZÁZ LAKOSRA 20 TELEFON

Megszüntetendő az elosztás aránytalansága

Fontos népgazdasági érdekek fűződnek az információk gyors áramoltatásához, ahhoz, hogy a tények és adatok - mielőbb eljutva felhasználási helyükig - termelőerővé váljanak. A hazai távközlési hálózat azonban, a vitathatatlan fejlődés ellenére sem képes kielégíteni a megnövekedett igényeket, kivált kedvezőtlen a kistelepülések helyzete - állapította meg Szitás János, a Magyar Posta fejlesztéspolitikai osztályának vezetője a Hazafias Népfront Országos Elnöksége közlekedési és távközlési albizottságának tegnapi ülésen.

Elmondotta, hogy az országban csaknem másfél millió távbeszélőállomás működik, ezeknek a fele a fővárosban. Az eloszlási aránytalanság szembetűnő, s indokolatlan is - mutatott rá -, mert a lakosságnak csupán 20 százaléka él Budapesten. Tovább elemezve a jelenlegi állapotot, kifejtette, hogy hazánkban 2400 telefonközpont dolgozik, de ezek - mivel nem automatizáltak - csak a munkaidő befejeztéig szolgálják a lakosságot, tartják fenn kapcsolatukat a külvilággal. Megengedhetetlen, folytatta -, hogy az aprófalvakban és községekben élők gyakorlatilag a nap legkritikusabb szakaszában, késő estétől kora reggelig összeköttetés nélkül maradjanak, szükség esetén ne hívhassanak segítséget. A statisztikákból az is kiderül, hogy hazánkban 100 lakosra átlagosan 7,5 úgynevezett beszélőhely jut, ugyanakkor a községekben ez a szám még a hármat is alig éri el. Hazánk a szocialista országok rangsorában is az utolsó helyek egyikét foglalja el telefonellátottság tekintetében.

A feladatokról szólva elmondta: a legfőbb cél, hogy tizenöt éven belül felszámolják az alapvető hiányosságokat, s a telefon többé ne számítson "luxusnak". Megszüntetendők a területi indokolatlan aránytalanságok, felújítandók a telefonközpontok, a teljes hálózatot automatizálni kell, s el kell érni, hogy száz lakosra legalább húsz beszélőhely jusson vidéken is.

A vitában többen kifejtették: amikor fejlesztésről beszélünk, ne tévesszük szem elől a nemzetközi színvonalat sem. Magyarán: nem elég bepótolni az elmaradásokat, de törekedni kell arra is, hogy hazánkat e téren ne jegyezzék az utolsók között. Utaltak rá: ne csak nagy rekonstrukciókban és beruházásokban gondolkodjanak az illetékesek, de keressék: a... módját annak is, hogy kisebb horderejű intézkedésekkel- javítsák egy-egy apró falu, község telefonellátottságát. Szóltak a működő készülékek üzembiztonságáról is, hangoztatva, hogy olykor kívánnivalókat hagynak maguk után.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.