A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1984_07_07_1p.txt

Kezdődik a kötvényes telefonok szerelése Szegeden

Az idén 900 új készüléket kötnek be 

A Szegedi Postaigazgatóság júliusban megkezdi a kötvényekkel igényelt távbeszélő-állomások felszerelését. Rózsa István igazgató ezzel összefüggésben a következő tájékoztatást adta a Délmagyarországnak:

- Műszaki és gazdasági megfontolások alapján választottuk ki azokat a területeket, ahol a szerelést, a készülékek bekapcsolását elkezdhetjük. A lehetőségek természetesen továbbra is szigorúan függenek a központ kapacitásától, az üzemviteli tartalékok mértékétől és a hálózatban föllelhető szabad érpárok területi megoszlásától. A szerelést olyan műszaki elv szerint bonyolítjuk, hogy az adott kábelvégponthoz (tápfejhez) tartozó valamennyi kötvényjegyző ügyfelünk igényét kielégíthessük. Ez az álláspontunk másfelől azt jelenti, hogy ahol a rendelkezésre álló szabad érpárok száma kevesebb a kötvényeseknél. ott egyelőre nem szerelünk fel állomásokat. Műszaki szempontból éppúgy indokolt ez a módszer, mint társadalmi igazságosságból.

- E szerint hány igénylő veheti a jó hírt?
A bekapcsolás műszaki lehetősége a kijelölt városkörzetekben sem teljes, hiszen új hálózatot kell építeni, vagy a meglevőt bővíteni szükséges, s ehhez különböző, a telefonközpont bővítését szolgáló berendezések is kellenek. Kézenfekvő tehát, hogy jelenleg a távbeszélő-hálózattal már jobban ellátott városrészek kínálják a leggyorsabb és legelőnyösebb bővítést.

- Idén Szegeden, kötvényes ügyfeleinknek Makkosház városrészben, az észak-újszegedi lakótelepen, Odessza városrészben, s a Nagykörúton belüli területen számithatnak a készülékek felszerelésére és bekötésére. Összesen 900 új készüléket ígérhetünk az idén. Június végéig a kötvényjegyzőknek mintegy fele vásárolta meg a kötvényt, de a többiek folyamatosan befizethetik. Ha valaki ezt elmulasztja, igénye kielégítésére esetleg 1986-ig kell majd várakoznia, mert az igy „felszabaduló" kapácitást más helyeken építjük be.

- Ez bizonyára „megbolygatja" kissé a már működő hálózatot...
- Tájékoztatásul elmondom. hogy a bekapcsolási lehetőségek megteremtése esetenként már működő készülékek telefonszámának megváltoztatását vonja maga után. Néhány száz előfizetőt érinthet összesen ez a technikai eljárás. Erről időben tájékoztatjuk az előfizetőket, és máris szíves megértésüket kérjük. 1986 végére végleges szegedi telefonkönyvben adjuk majd közre az előfizetők kapcsolási számait.

- És mire számithat a többi kötvényes?
- Szegeden kivül egyelőre nem tudjuk tervezni új állomások felszerelését, hiszen a műszaki adottságok ezt nem teszik lehetővé. Szeged területén is 1985-86-ban kerül napirendre a kötvénnyel érintett további körzetekben a hálózatépítés,  bővítés, hiszen ennek a nagy munkának a pénzügyi fedezetét éppen a kötvények befizetése biztosítja. 1986 végéig azonban valamennyi kötvényt vásárló ügyfelünk megkapja a telefont.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.