A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1984_03_30_236p.txt

Javult a posta munkája

- Csütörtöki ülésén a kormány megállapította: az utóbbi években javult a posta munkája, bővítette szolgáltatásainak körét, több területen azonban - köztük a távközlés fejlesztésében - az elért eredmények még elmaradnak az igényektől.

- Külön hangsúllyal esett szó a telefonszolgáltatásról, melyről megállapították, hogy a fejlesztési célok várhatóan teljesülnek ebben az ötéves tervidőszakban, sőt a tervezett 108 ezer állomás helyett 123 ezret kapcsolnak be 1985 végéig. Ezzel együtt sem sikerül azonban behozni az évtizedek alatt felhalmozódott elmaradásokat: amíg ugyanis a bekapcsolt
beszélőhelyek száma évente átlagosan 3-3,2 százalékkal nő, addig az igények 5-6 százalékkal fokozódnak. Nem csökken tehát a feszültség a távbeszélő-szolgáltatásban, s a várakozók száma az idén már meghaladja a 380 ezret. A gyorsabb fejlődéshez évente legalább 5 százalékkal kellene növelni a távbeszélő-állomások számát, emellett elvégezni az elöregedett telefonközpontok rekonstrukciós munkáit. A kormány egyetértett azzal, hogy a feszültségek enyhítése, az elmaradás felszámolása csak fokozatosan lehetséges. Megállapította, hogy a kívánatos fejlesztés finanszírozásához nem elegendőek az állami költségvetésből rendelkezésre álló pénzeszközök, illetve a posta saját fejlesztési forrásai. A telefonszolgáltatás fejlesztése össztársadalmi ügy, népgazdasági érdek; a távközlés és az információs technológia terén meglevő elmaradottság gátolja a termelés növekedését, a gazdaságszervező munka hatékonyabbá tételét. Éppen ezért a kormány kijelölte azokat a feladatokat, amelyeket a VII. ötéves terv kidolgozása során a különböző állami szerveknek el kell végezniük a távközlőhálózat fejlesztése érdekében. Szükségesnek tartotta, hogy a távközlés gyorsabb ütemű fejlesztésének anyagi, műszaki és gazdasági feltételeit ágazatközi munkaprogramban hangolják össze.

(MTI)
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.