A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1984_06_27_209p.txt

A posta munkájáról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága

Békés megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága - dr. Becsei József megyei tanácselnök-helyettes vezetésével - június 26-án, tegnap Békéscsabán ülést tartott.
A napirendek a következők voltak:
- jelentés a vb-határozatok végrehajtásáról
- beszámoló Körösladány nagyközség Tanácsa Végrehajtó Bizottságának munkájáról
- beszámoló a hatósági munka helyzetéről; a közérdekű bejelentések, javaslátok, panaszok intézésének megyei tapasztalatairól
- a Szegedi Postaigazgatóság Békés megyei tevékenysége
- bejelentések.


(Részlet a cikkből...)

- A Szegedi Postaigazgatóság Békés megyei tevékenységéről szóló tájékoztató és kiegészítő jelentés vitájában részt vett és felszólalt Kovács József, a Magyar Posta Vezérigazgatóságának osztályvezetője és Rózsa István, a Szegedi Postaigazgatóság igazgatója. Az előterjesztésből kitűnt, hogy a megye területén a postaforgalmi szolgálatot 87 postahivatal és 11 fiókposta 1467 forgalmi dolgozóval látja el. A szükséges munkaerőt a postai szakközépiskolából és a szakmunkásképzőből biztosítja. Az utóbbi időben a posta igyekezett bővíteni szolgáltatásait. így például ez év áprilisától a megyében is bevezette a gyógyszerközvetítő szolgálatot. A megye 24 olyan községében, ahol nincs gyógyszertár, átveszi a vényeket, majd gondoskodik az ezen szereplő gyógyszerek kiváltásáról, eljuttatásáról. A megye belterületein 332 postai kézbesítő viszi a küldeményeket a címzettekhez. A szállítási igényeket 112 gépjármű biztosítja.

- Jelentősen fejlődött az utóbbi időben a hírlapszolgálat. Tavalyelőtt 47,3 millió, tavaly 48,3 millió példányszámban értékesítettek hírlapot. Az előfizetések száma tavaly 4875-tel emelkedett, ez év áprilisában 335 500 előfizetést kezeltek. A nyagiak hiányában az idén a megyében nem építenek, nem cserélnek pavilont. Az eredmények ismeretében elmondható, hogy az ötnapos munkahét bevezetése a lapterjesztésben nem okozott törést, és ha mérsékeltebbek is az eredményeink, a hírlapszolgálat eleget tett a sajtóterjesztéssel szemben támasztott politikai és kulturális elvárásoknak.

- Az előterjesztés a továbbiakban a távközlési szolgáltatás helyzetéről, fejlesztéséről szólva megállapította, hogy megyénkben a 80-as években a távbeszélőszolgáltatás ugrásszerűen fejlődött. Mint ismeretes, 1982 novemberében üzembe helyezték Békéscsabán a 8 ezer állomás kapacitású helyi távbeszélő központot és egy 1400 keresztpontos távhívóközpontot, amely, lehetővé tette a megyeszékhely és körzete lakosságának a helyi és az automatikus távhívás lehetőségét. Ezenkívül
Békésen, Gyulán, Újkígyóson, Mezőberényben, Gyomaendrődön létesült korszerű távbeszélő-központ. A Békés megyei Távközlési Üzem 1982-ben 5500, tavaly 6850 távbeszélő-kérelmet tartott nyilván. Két év alatt 2 ezer igénylőt juttattak távbeszélő-állomáshoz, az idén 1700 állomás bekötésére kerülhet sor, a többi az anyagi lehetőségektől függően folyamatosan halad. (Mint a Szegedi Postaigazgatóság vezetője elmondta, a 6 ezer forintos bekötési díjjal szemben, amit az igénylő fizet, a valóságban 60 ezer forintba kerül a postának egy állomás létesítése.) Az igények kielégítésére törekednek a nyilvános távbeszélő-hálózat fejlesztésével, az elmúlt két évben 80 darab pénzbedobós készüléket telepítettek. Az idén az automata hálózatba 35, a CB-hálózatba 15 készüléket helyeznek ki, jövőre pedig 40 nyilvános távbeszélő üzembe helyezését tervezik.

- Jelenleg a megye területén több beruházás előkészítése van folyam atban. A tervek szerint Kétsoprony és Csárdaszállás automatizálása jövőre esedékes. Az idén megkezdődik a szarvasi műszaki célépület kivitelezése, várhatóan 1986-ban üzembe helyezik az automata távbeszélő központot. Ezzel egyidejűleg Kondoroson is létesül egy kisebb. Egységes automata hálózatba kerülnek Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya és Kardos előfizetői is. A legnagyobb beruházás Orosházán lesz, ahol a távbeszélő központ és helyi hálózat, valamint az új postaforgalmi épület létesítésének engedélyezése folyamatban van. A VII. ötéves tervben - az előzetes felmérések szerint - nem lesz lehetőség a teljes orosházi góckörzet automatizálására, csak Orosháza város távbeszélő-szolgáltatási színvonala javulhat jelentősen. Ugyancsak tervezik Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Kétegyháza térségében a téli, rendkívüli időjárás miatt megrongálódott oszlopsor helyett kábeles összeköttetés létesítését.

- A kiegészítő jelentés is zömmel a távközlési szolgálattal foglalkozott. Szorgalmazta az újabb állomásbekötéseket, a megyeszékhely nemzetközi távhívóhálózatba történő bekapcsolását, és a segélykérő telefonok létesítését (Dévaványa-Bogya-telepen, Körösladány-Újladányban, Zsadány-Fancsikapusztán). Ugyancsak szorgalmazta a megyeszékhely déli részein a rádió és televízió műsora vétellehetőségeinek javítását. Lényegében a vitában is ezekről a kérdésekről esett szó. Emellett a néhol még fellelhető kézbesítési gondokról hangzottak el vélemények. A végrehajtó bizottság öszszességében megállapította, hogy a Szegedi Postaigazgatóság Békés megyei tevékenysége eredményes, s ezért elismerését fejezi ki. Az utóbbi években a megvalósult fejlesztések döntően hozzájárultak az elmaradottság felszámolásához. Az erőforrások egyesítése, a meglevő jó munkakapcsolat erősítése hozzájárulhat a jövő feladatainak megvalósításához.

- A bejelentések sorában szó volt többek között az iskolai könyvtárak személyi és tárgyi ellátottságáról, valamint egyes nagyközségek várossá nyilvánításának kezdeményezéséről. A körzetközpontok - Mezőkovácsháza, Gyomaendrőd, Sarkad - pályázatait már továbbították, Battonya és Mezőberény pedig most készítette el pályázatát, amelyet szintén eljuttatnak az illetékes szerveknek. Elfogadásukról később döntenek.

S. F.
A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.