A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1984_03_14_105p.txt

Vita a kistelepülések távközlési gondjairól

- Fontos népgazdasági érdekek fűződnek az információk gyors áramoltatásához, ahhoz, hogy a tények és adatok - mielőbb eljutva felhasználási helyükig - termelőerővé váljanak. A hazai távközlési hálózat azonban, a vitathatatlan fejlődés ellenére sem képes kielégíteni a megnövekedett igényeket, kivált kedvezőtlen a kistelepülések helyzete - állapította meg Szitás János, a Magyar Posta fejlesztéspolitikai osztályának vezetője a Hazafias Népfront Országos Elnöksége közlekedési és távközlési albizottságának keddi, kihelyezett ülésén, amelyet a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság székházában tartottak meg.

- A jelenlegi helyzetet elemezve Szitás János elmondotta, hogy az országban csaknem másfél millió távbeszélő-állomás működik, ezeknek a fele a fővárosban. Az eloszlási aránytalanság szembetűnő, s indokolatlan is - mutatott rá -, mert a lakosságnak csupán 20 százaléka él Budapesten. Tovább elemezve a jelenlegi állapotot, kifejtette, hogy hazánkban 2400 telefonközpont dolgozik, de ezek - mivel nem automatizáltak - csak a munkaidő befejeztéig szolgálják a lakosságot, tartják fenn kapcsolatukat a külvilággal.

- Megengedhetetlen - folytatta - hogy az aprófalvakban és községekben élők két testvérmegye közötti széles körű baráti együttműködésre, amelyet 1970. április 4-én foglaltak szerződésbe először a két megye párt- és állami vezetői. A fogadáson tájékoztatták a vendégeket megyénk mezőgazdasági, ipari fejlődéséről, a nehezedő külső és belső feltételek közötti munkáról. A szovjet delegáció résztvevői tolmácsolták Penza megye és Szosznovobolszkij járás népének és vezetőinek üdvözletét a Békés megyeieknek. A beszélgetést követően Nagyszénásra utaztak, ahol a gyakorlatilag a nap legkritikusabb szakaszában, késő estétől kora reggelig összeköttetés nélkül maradjanak, szükség esetén ne hívhassanak segítséget. A statisztikából az is kiderül, hogy hazánkban 100 lakosra 7,5 úgynevezett beszélőhely jut, ugyanakkor a községekben ez a szám még a hármat is alig éri el. 

- Ha eredményeinket egybevetjük a nemzetközi statisztikákkal, megállapíthatjuk, hogy az eddiginél fokozottabb erőfeszítésekre van szükség az előrelépés érdekében - szegezte le Szitás János, utalva rá, hogy hazánk a szocialista országok rangsorában is az utolsó helyek egyikét foglalja el telefonellátottság tekintetében.

- A feladatról szólva elmondta: a Minisztertanács öt évvel ezelőtt elfogadta a távközlés hosszú távú koncepciójának irányelveit. A Magyar Posta ennek jegyében dolgozik, s igyekszik előmozdítani a fejlesztés ügyét.

- A legfőbb cél, hogy tizenöt éven belül felszámolják az alapvető hiányosságokat, s a telefon többé ne számítson "luxusnak". Megszüntetendők a területi indokolatlan aránytalanságok, felújítandók a telefonközpontok, a teljes hálózatot automatizálni kell, s el kell érni, hogy száz lakosra legalább húsz beszélőhely jusson vidéken is.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.