A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1984_09_12_76p.txt

Közlekedési és távközlési évkönyv

A kiadvány a közlekedési és távközlési népgazdasági ág 1983- ban élért eredményeit adja közre,

   visszatekintve az elmúlt évtizedben bekövetkezett fejlődésre. Az országos szintű összefoglaló adatok után részletes bontásban taglalja az egyes ágazatok tevékenységére jellemző mutatókat.

Árufőcsoportonként is tartalmazza a vasúti, közúti, vízi, légi és csővezetékes áruszállítás teljesítményeit és fuvardíj bevételeit, valamint a tarifaindexeket. Ismerteti a távolsági és helyi személyszállítás alakulását és menetdíjbevételeit, közli néhány országos és budapesti főútvonal forgalomszámlálási eredményeit, továbbá a nemzetközi járműforgalom és szállítás adatait.

Különös érdeklődésre tarthat számot az "Üzemi teljesítmények, műszaki-gazdasági mutatók" című fejezet. A szakág tevékenységének műszaki feltételei a közlekedési pálya- és járműállomány mennyiségi és minőségi adatait tartalmazó táblákból ismerhető meg, teljes részletességgel.

A hírközlés teljesítményeinek alakulásáról a postai küldemények, a távíró- és távbeszélő forgalom, a rádiózás és televíziózás adatai adnak számot. Az évkönyv nemzetközi összehasonlító adatokkal egészült ki.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.