A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1984_12_05_36p.txt

Kitüntetett postahivatal-vezető


         


- Bencsik Imrét 1944. januárjában vették fel a postához. Nagy volt az öröm, hogy az állam alkalmazottja lehet, és öreg korában nyugdíj is jár majd neki. Akkoriban sokan irigyelték ezért.A békésszentandrási postahivatalban kezdte a pályafutását. Előbb hivatali kisegítő, majd postakiadó, később- hivatalvezető lett. Innen több év után a Szegedi Postaigazgatósághoz került, ahol területi biztosként dolgozott. Nyolc éve a szarvasi postahivatal vezetője.

- Szarvason eleinte nehéz volt a helyzet. A hivatal munkaerőgondokkal küzdött, a fegyelem pedig nem ütötte meg a kellő mértéket. Rendet kellett teremtenie. Felismerte, hogy néhányan nem felelnek meg a postai szolgálat követelményeinek, tehát vagy meg kell rá tanítani őket, vagy el kell búcsúzni tőlük.

- Abban az időben alakult ki a munkaverseny, melynek keretében a szocialista brigádok maguk határozták meg, hogy kitől mit várnak el. A legtöbben alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, csak ketten kerestek más munkahelyet. A szocialista brigádok törekvésének hamar meglett a jutalma. Egymás után érdemelték ki a bronz-, az ezüst- és az aranykoszorús jelvényt. Az utóbbit a hírlapkézbesítő brigád az idén már harmadszor nyerte el. S a hivatal négyszer kapta meg a kiváló címet.

- Bencsik Imre a legfontosabb vezetői követelménynek tartja a következetességet, a türelmet és az igazságosságot. Az utóbbival kapcsolatban mondja: - A hivatalnak 80 dolgozója van. Munkájuk anyagi és erkölcsi elismerésének az elbírálásánál a tárgyilagosság elengedhetetlen követelmény. A megfelelő közérzetnek, az egymás iránti bizalomnak, a még jobb munkára való törekvésnek ez az alapja.

- A kialakult jó légkör egyik bizonyítéka, hogy a szarvasi posta létszáma állandósult. Évek óta senki sem ment sehová dolgozni, ötvenhét törzsgárdatag van. És amióta ő a vezető, fegyelemsértés nem volt. Baleset sem fordult elő. Sokat javultak a munkakörülmények, rend van. Most az épület gázfűtésre való átalakítása van soron. Új telefonközpont is épül.

- Szarvas lakossága elégedett a postai szolgáltatásokkal. Érdemes megemlíteni egyebek között, hogy 1975-től 2600-ról 3300-ra nőtt a pártlapok (a Népszabadság és a Békés megyei Népújság) előfizetőinek a száma. A sajtóterjesztésben jelentős szerepük volt a posta dolgozóinak, különösen a hírlapcsoportnak. Eredményes vezetői tevékenysége alapján a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Bencsik Imrét a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki.

Pásztor Béla
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.