A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1984_08_24_158p.txt

Új szolgáltatásokra készül a posta

- Újabb távközlési szolgáltatások bevezetését tervezi a Posta.

   Az utóbbi években a mikroelektronika, a számítástechnika rohamos fejlődésével összefüggésben egyre több országban tért hódítanak a megszokott telex-, és távírószolgáltatások mellett a korszerű módszerek. Ezek segítségével; magas színvonalon, és igen-gyorsan lehet szöveges és grafikus információkat, valamint rajzot, kézírást és levelet továbbítani távközlési úton. A Magyar Posta távközlés-fejlesztési törekvéseinek egyik célja, hogy hazánk is csatlakozhasson az újabb, s mind szélesebb körű nemzetközi távközlési rendszerekhez, amelyek rövidesen nélkülözhetetlen velejárói lesznek a gazdasági, üzleti, pénzügyi és egyéb partnerkapcsolatok létesítésének, továbbfejlesztésének.

- Az úgynevezett TELETEX-szolgáltatás kísérleti üzemelése a tervek szerint már a jövő évben megkezdődik. A TELETEX a telexhez nasonlóan, de annál magasabb színvonalon - szövegek továbbítására alkalmas rendszer, jelkészlete a telexénél jóval nagyobb; a több mint 300 betű, szám, írásjel lehetővé teszi, hogy szinte az összes nyelven lehessen rajta üzenetet közvetíteni. A szövegtovábbítás gyorsasága ötvenszer felülmúlja a telexét (2400 bit másodpercenként), a továbbitott szöveg tetszés szerint szerkeszthető, minősége vetekszik a legkorszerűbb elektronikus írógépekén írt levelekével. A leírt információt tárolni, s ha szükséges, újból előhívni is lehet. A Postán - az OMFB-vel kötött megállapodás alapján - még az idén elkezdődnek az alkalmazási vizsgálatok, jövőre pedig vásárolnak néhány TELETEX-készüléket, amelyekkel megindítják a kísérleti üzemet. Ezzel párhuzamosan előkészülnek a hazai gyártásra, fejlesztésre. A TELETEX-rendszer az utóbbi néhány évben rohamosan terjedt: elsőként - 1981-ben az NSZK-ban vezették be ezt a szolgáltatást, ez év végéig már 14 európai és több tengerentúli országban alkalmazzák a TELETEX-es távközlést. A rendszer berendezései, készülékei nemzetközi szabványok szerint készülnek, így megvan a lehetőség arra, hogy a TELETEX is világhálózattá fejlődjék.

- Most készíti elő a posta az úgynevezett fakszimile-szolgáltatás bevezetését is. Ebben a rendszerben már nemcsak szöveget, hanem rajzokat, kézírást is lehet távközléssel továbbítani. A speciális berendezést a közönséges telefonhoz kell csatlakoztani, a partner feltárcsázásával jön létre a kapcsolat a küldő és a vevő között. A falkszimile-szolgáltatás lényege,- hogy le sem kell írni a meglévő információt, csak az eredeti példányt kell betenni a gépbe, amely hiteles másolatot készít róla á partner számára. A világon már mintegy 300 ezer fakszimile-készülék van, kézzelfogható előnyei miatt gyors ütemben terjed. A posta tervei szerint "még az idén beszereznek" néhány példányt. Ezeket a vidéki és fővárosi nagyobb postahivatalokban helyezik el, s nyilvános szolgáltatásként bárki élhet a távközlésnek ezzel az új lehetőségével. A körülbelül négyezer dollárba kerülő készüléket - a postával: történő egyeztetés alapján - más cégek is megvásárolhatják: a posta vállalja, hogy üzembe állítja, s a telefonhálózathoz csatlakoztatja az új berendezést.

- Ugyancsak foglalkoznak a Videotex (vagy más néven Teledata) bevezetésével. A Videotex-szolgáltatásnak elsősorban az üzleti életben van jelentősége, de a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság körében is kedvező Visszhangra talált. A Videotex-berendezés - csatlakoztatva a televízióhoz és a telefonhoz, lehetővé teszi, hogy az előfizetők hozzájuthassanak a számukra szükséges adatokhoz, illetve ők is elhelyezhessenek információkat a rendszerben. A kísérleti szolgáltatás mielőbbi bevezetése érdekében a posta tárgyalásokat folytat a külföldi és a hazai szállítókkal, illetve a felhasználókkal.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1983   <<   1984   >>   1985
Home
Delizsánsz.