A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1977_01_16_1p.txt

Üzemi próbák az új telefonközpontban

Az átkapcsolás Január 21-én lesz

Hosszú várakozás után a szegedi új telefonközpont üzemi próbái megkezdődnek. A posta illetékesi elmondották, hogy különös gonddal készülnek az üzembehelyezésre és az úgynevezett átkapcsolásra. Az üzemi próba során, a fokozatos megterheléskor jelentkeznek majd a rejtett hibák is, melyeknek megszüntetését soron kívül végzik.

- Az átkapcsolás január 21-én délután 4 órakor kezdődik. A munka több órát vesz igénybe. A posta ezért kéri a lakosságot, hogy e napon 16-20 óra között lehetőleg ne telefonáljon. Az átkapcsolás fokozatosan történik. Külön figyelmet fordítanak arra. hogy ezentúl a kétjegyű, az úgynevezett speciális számok (01, 02, 03. 04. 05 stb.) már az átkapcsolás elejétől működjenek. A fontosabb közületi számok soron kívüli átkapcsolására is intézkedés történt.

- A szegedi telefon központtal egyidőben Algyőn és Kiskundorozsmán is új telefon központ kezdi meg működését. A tápéi és szőregi távbeszélő állomásokat a szegedi központba kapcsolják át, s a beszélgetések ettől kezdve e városrészekben is helyinek számítanak.

- A szegedi központ üzemi próbáinak kezdetétől az automata telefonszolgálatba bekapcsolják Deszk, Kistelek, Mórahalom és Röszke községeket is. E helyeken szintén ötszámjegyűek lesznek a telefonszámok.

- A számváltozásról az előfizetők számváltozási jegyzéket kaptak. Új telefonkönyv kiadására majd a távbeszélő állomások tömegesebb bekapcsolása után kerül sor. A Számváltozási jegyzék tartalmazza az 1972. óta bekapcsolt szegedi állomásokat, valamint Algyő, Kiskundorozsma, Szőreg, Tápé, továbbá Deszk, Kistelek, Mórahalom és Röszke telefonelőfizetőinek névsorát is. Az 1972-ben kiadott telefonkönyvet és a Számváltozási jegyzéket együtt kell használni. Az új központnál 15 másodperc eltelte után mással beszéltet jelez a készülék, ezért a hívott számot a kagyló felvétele után nyomban tárcsázni kell. Számváltozási jegyzék az 1973. évi telefonkönyvvel együtt a postahivatalokban megvásárolható.

- Megváltoznak a telefonbeszélgetések díjai is. A helyi beszélgetések idejét az új központ üzembehelyezésétől kezdve mérik. Az azt jelenti, hogy nappal, tehát 7-18 óra között minden megkezdett három perc után 1 forintot kell fizetni. Éjszaka viszont 6 perces beszélgetés kerül egy forintba. A góckörzeten belüli, vagyis a Szeged, Deszk, Kistelek, Mórnhalom, Röszke egymás közötti beszélgetések dija nappal minden megkezdett 40 másodperc után 1 forint. Az éjszakai beszélgetések dija percenként egy forint.

- A góckörzeten belül ugyanúgy kell telefonálni, mint helyben - ott is az ötjegyű számot kell tárcsázni.

- Megszűnik az időbeni korlátozás a távhívásoknál, itt a beszélgetések dija nappal 15. éjszaka pedig 20 másodpercenként egy forint. Távhívás esetén nem különítik el a helyi és a távolsági beszélgetéseket a számlán azok egy összegben jelentkeznek. Emiatt is fontos, hogy a beszélgetés befejezése után a kagylót gondosan helyezzük a készülékre, nehogy a számlálóberendezés tovább működjön a központban. Lehetőség van arra, hogy a távolsági beszélgetéseket bejelentés útján kérjék. Ekkor azonban a posta 5 forint kézi kapcsolási dijat számol fel. A távhívási rendszerbe be nem kapcsolt helységeket csak a bejelentő, tehát a 01 útján lehet hívni, pótdij felszámolása nélkül.

- Az alközponttal rendelkező közületet, vállalatot a számváltozási jegyzékben csillaggal megjelölt számon kell hívni a forgalom meggyorsítása érdekében. A tudakozó száma 09. a hibabejelentőé 03. a pontos időé pedig 080.

- Nagy várakozás előzi meg az új telefonközpont üzemi próbáit. Mind az előfizetők, mind pedig a posta szakemberei bíznak abban, hogy jelentős előrelépés történik a távbeszélő-szolgáltatásban Szeged körzetében.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1976   <<   1977   >>   1978
Home
Delizsánsz.