A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1977_03_19_1p.txt

Átadták az új távbeszélő-központot

A berendezések hibátlanul működnek


         


Apró Antal a tudakozó dolgozóinak munkájával, az új, mikrofilmes berendezéssel ismerkedik


         


Ünnepélyes esemény színhelye volt tegnap, pénteken az új postapalota hatszintes szárnya: a szegedi távbeszélőközpont avatására gyűltek Össze tervezők és kivitelezők, a posta dolgozói, a megye és a város vezetői, valamint a meghivott vendégek. A kapcsolóteremben rendezett gyűlés elnökségének tagjai voltak; Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, dr. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első titkára, Horn Dezső, közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes, a Magyar Posta vezérigazgatója, dr. Perjési László, a megyei tanács elnöke. Táruk József, a szegedi városi pártbizottság első titkára, Popp Gyula, Szeged tanácselnöke, valamint Jankó Pejanovic, a Jugoszláv Posta szabadkai igazgatóságának vezetője.

- Az úttörők versmondása utan Nagy Albert, a postaigazgatóság párttitkára üdvözölte a megjelenteket, majd Rózsa István, a szegedi postaigazgatóság vezetője emelkedett szólásra.

- Az új távbeszélőközpont kéthónapos próbaüzemelése bebizonyította: a berendezések megállják helyüket. Már nem várunk hosszú, idegesítő perceket a tárcsahangra, ha felemeljük a kagylót. Megkönnyebbült a lakosság, s bizonyára megérzi a népgazdaság is a gyors telefonálás pénzben is mérhető következményeit. A bemutatkzás tehát jol sikerült.

- Január 21-én, délután 4 órakor láttak hozzá a szakemberek az átkapcsoláshoz, s mindössze 42 percre volt szükség ahhoz, hogy mindegyik alállomás az új, crossbar rendszerű, automata központ egységeként működjön. Addig a rég várt pillanatig azonban sok gonddal kellett megküzdeniük a posta tervező intézetének és a generálkivitelező, a DÉLÉP dolgozóinak, s nagy segítséget nyújtottak munkájukban a megye tanácsi és politikai szervei is. A szerelést a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár szakemberei végezték. Az eredeti határidővel csúsztak ugyan, de munkájuk minösége elismerést érdemel. Köszönet illeti a  félmilliárd forintos beruházás tervezésében rész vett 12, a megvalósításban közreműködő 26 vállalatot, a beruházókat és a berendezéseket szállító külföldi cégeket is. A szegedi lakosságnak pedig türelméért, megértéséért jár köszönet.

- Az új létesítmény azonban továbbí feladatokat is teremt. A cél az, hogy hosszú ideig lehetőleg zavartalanul szolgálja a várost. Az ehhez szükséges, megfelelő "bánásmódhoz" előbb meg kell ismerni a berendezést: jelenleg is vizsgálják, milyen terhelést bir el. A 6000 régi állomáson kívül 3200 új bekapcsolásara lesz lehetőség. A sorrendnél figyelembe veszik a közérdeket: elsőként a közületi igényeket elégítik ki, majd a tervek szerint 1300 lakásba kapcsolják be az idén a telefont. Jövőre ugyanennyien jutnak készülékhez. Különös figyelmet fordít a posta arra, hogy a mindenki által elérhető lehetőségeket bővítsék: a Jelenlegi 73, helyi beszélgetésre alkalmas nyilvános állomás számát további 26-tal, a 18, távhívásra használhatót nyolccal szaporítják még ebben az évben.

- Az új távbeszélőközpont előnyeit azonban nemcsak a helyi lakosság érzi, hanem javultak a postai dolgozók munkakörülményei is.

- Végül Rózsa István jelentette: a berendezések kifogástalanul működnek, s egyben engedélyt kért a végleges üzembe helyezéshez.

- Horn Dezső megadta az engedélyt, majd elismerő szavakkal méltatta mindazok munkáját, akik részt vettek az új központ létrehozásában. Okos előrelátásként könyvelte el, hogy csak akkor adták át ezt a nagy hírközlési együttest, amikor már kiderült, hogy minden műszaki feladatát teljesiti. További sikereket kívánt az itt dolgozóknak, s azt, hogy örömük teljék új munkahelyükben. Ezután átnyújtotta Lengyel Sándor gazdasági-műszaki tanácsadónak a Posta Kiváló Dolgozója kitüntetést, miniszteri dicséretben részegült Papp János és Vojnár László csoportvezető. Ugyancsak kitüntetéseket, jutalmakat adták át dolgozóiknak a DÉLÉP, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár, a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság, valamint a szegedi igazgatóság vezetői is.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1976   <<   1977   >>   1978
Home
Delizsánsz.