A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Esti Hírlap - eh_1977_05_02_6p.txt

A telefon hangja

A budapesti új lágymányosi és belvárosi Crossbar-rendszerű távbeszélő központok egyes hangjelzései és azok jelentése különbözik a régi típusú központokétól.

Kapcsol a központ

- Az új tárcsahang: folyamatos hangjelzés. A kézi beszélő felemelése után jelzi a központ kapcsolási készségét. A hang tisztább a réginél, azonban kissé halkabb és alig észrevehetően magasabb. Új a csengetési hang, a szaggatott jelzés. Magassága a tárcsahangéval egyező. Szaggatása lassúbb a korábban megszotténál. Van belföldi távhívás esetén a 06, nemzetközi távbeszéléskor a 00 tárcsázása után jelentkező második tárcsahang is. Tudatja: a távhívó kapcsol. E hang - folyamatos jelzés - csaknem egy oktávval magasabb a rendes tárcsahangénál.
Foglalt, mással beszél

- Az új foglaltsági hangjelzés lényegesen gyorsabb a csengetési hangnál, a réginél viszont lassúbb. Foglaltsági hangot kap a hívó - több más ok mellett - amennyiben torlódás van a központban, sőt, akkor is, ha a tárcsahang érkeztétől számított harminc másodpercen belül a telefonálni akaró nem tárcsáz. S újabban mással beszél-t jelez a központ, amikor a hívott fél a csengetést követő 90 másodpercen belül nem jelentkezik.

Percek pénzben

A díj számítása csak a hívott jelentkezésekor kezdődik. Sikertelen próbálkozásért - a Posta tájékoztatása szerint - az előfizetőnek nem kellett és nem kell a jövőben sem fizetnie. Ellenben a hibás tárcsázást, ha valaki jelentkezik a vonal végén, sikeres kapcsolásnak tekintik, felszámítják. A helyi beszélgetések díja megkezdett hárompercenként egy forint. A mérés pontossága -0+1,8 másodperc. A beszélgetés befejezése, a bontás - és ezzel együtt az időmérés vége - a hívó előfizetőtől függ. Ezért is fontos a kézi beszélő hibátlan visszatétele, mert különben a számláló továbbra is terhel, noha már nem beszélnek, a perceket ezután is számítja.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1976   <<   1977   >>   1978