A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1977_10_18_4p.txt

Minden ötödik lakásban telefon

- Csehszlovákiában rendkívüli figyelmet fordítanak a távbeszélő-hálózat kiterjesztésére. Az elmúlt öt esztendőben tőbb mint 600 ezer új távbeszélő-állomást létesítettek, ebből mintegy 200 ezret Szlovákiában. Az ország minden 100 lakosára 17,9 távbeszélő-állomás jut.

- Telefontörténeti érdekesség, hogy Bell első, 1876-ban készült telefonkészüléke után egy Szalay nevű pozsonyi, a Waagtalbahn cég igazgatója már 1877-ben telefon-összeköttetést létesített Budapesten élő bátyjával. Prágában pedig 1882-ben építették ki az első távbeszélő-vonalat. A távbeszélő-hálózat további fejlődése azonban már nem volt ilyen gyors és rendszeres. Szlovákiában például 1937-ben csak 23 ezer távbeszélő-állomás működött. Ma viszont mintegy 700 ezer a telefonállomások száma Szlovákiában. A szlovák főváros, Pozsony és az európai szocialista országok fővárosai, valamint egyes nyugat-európai országok között 1976 végén jőtt létre az önműködő távbeszélő-összeköttetés. A pozsonyi távbeszélő-előfizetők ma már közvetlenül hívhatják Moszkvát, Budapestet, Bécset, Belgrádot, s más európai nagyvárosokat. Prágának - mint ismeretes - már régebben megvan az automatizált nemzetközi öszszeköttetése.

- Csehszlovákiában jelenleg a nemzetközi telefonhívások 60 százaléka önműködően történik. Ez az arány 1980-ban körülbelül 70 százalékos lesz. Az automatizált irányok száma 1970-től a mai napig 125-ről 250-re növekedett. A nemzetközi távbeszélés további automatizálása érdekében koaxiális - egy vonalon több ezer hívást továbbító - vezetéket és további tranzitközpontokat építenek ki. A nemzetközi telefonhálózat automatizálásához jórészt a szocialista országokban - a Szovjetunióban, Magyarországon, Jugoszláviában és a Német Demokratikus Köztársaságban - gyártott rendszereket alkalmaznak.

- Az önműködő távbeszélő-összeköttetés bevezetése a gyorsabb összeköttetésen kívül azt is eredményezte, hogy rendkívüli mértékben megnőtt a nemzetközi távhívások száma. Az utóbbi nyolc év alatt a nemzetközi távolsági beszélgetés 70 százalékkal növekedett. Mindez további igényeket támasztott a kapacitás bővítésére és a minőség fokozására. A hatodik ötéves terv éveiben több mint egymilliárd koronát fordítanak Csehszlovákiában a nyilvános önműködő telefonközpontok kibővítésére. A vidéki távbeszélő-hálózat távbeszélő-körzetek szerinti automatizálása Csehszlovákiában elérte a 43 százalékot. A körzetek közoonti városai kőzött „létraszerűen" valósult meg az automatizált összeköttetés.

- Csehszlovákiában is tervezik a "távollevő" előfizetők címére érkezett közlemények rögzítését Videotonokkal, különböző szükségleti cikkek távbeszélő útján való megrendelését, ezenkívül mozgó távbeszélőket terveznek a gépkocsikba, amelyeket a közhálózatba kapcsolnak. Már ebben az ötéves tervben meg kell születnie az efféle összeköttetésnek, főképpen a műutak és a főútvonalak mentén. Az 1976-1980-as időszakra vonatkozó gazdasági és szociális fejlesztési irányelvek utasítják a postaügyi minisztériumot, hogy 470-480 ezer távbeszélő-állomást helyezzen üzembe. Folytatják az interurbán távbeszélő-öszszeköttetések automatizálását, és bővítik a táv-telekommunikációs hálózat kapacitását. E feladatok megvalósítása nyomán 1980-ban mintegy 20 távbeszélő-állomás jut minden 100 lakosra. A fő vonalak összességéből a több mint 60 százalékkal részesedő lakástelefonok aránya eléri majd a 21.8 százalékot. (1973-ban 19 százalék volt). Olyan mutatók ezek, amelyek alapján Csehszlovákia az első helyre kerül a szocialista országok között.

(BUDAPRESS-FRAGOPRESS)
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1976   <<   1977   >>   1978
Home
Delizsánsz.