A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1977_01_27_3p.txt

Gondok - fejlődés közben

Nagyaktivát tartottak a postások

A posta elmult évi munkáját értékették, az idei tennivatókat beszélték meg szerdán a postás nagyaktíva értekezleten, a Postások Szakszervezetének székhazában. A tanácskozáson az ágazat gazdasági, műszaki és társadatmi, valamint szociaitsta brigádvezetői vettek részt, s ott volt Pullai Árpád köztekedés- és postaüggi miniszter is.

- Horn Dezső miniszterhelyettes, a posta vezérigazgatója az idei terv és intézkedési program írásban kiadott anyagát kiegészítve elsősorban a teendőket, a központi intézkedéseket ismertette. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat a postai szolgáltatások iránt növekvő igények kielégítése, aminek párosulnia kell a minőségi színvonal javításával.

- Vidéken 43 postahivatalt építenek. A hírlapszolgálatban fokozatosan átallnak az elektronikus adatfeldolgozásra, az idén a hetilap- és a folyóirat-igényléseket bízzák a gépekre.

- A vezetékes távközlés okozza a legtöbb gondot a postának, hiszen e szolgáltatási ágban még a mennyiségi igényeket sem tudják kielégíteni. Jelenleg is több mint 230 ezer telefonra várakozót tartanak nyilván. Jóllehet az idén mintegy 50 ezer állomással bővül a telefon-főközpontok kapacitása. A központok átbocsátó képességének s a hálózat üzemképességének javítása érdekében szigorú forgalomtechnikai intézkedéseket vezetnek be. Mérsékelik az új állomásbekapcsolások ütemét, a közigazgatás, a termelővállalatok igényei megelőzik a lakosságét.

- Politikai és kulturális szempontból változatlanul fontos feladat a rádió- és a televíziómúsor-sugárzás fejlesztése. Ezt a célt szolgálja a februárban    véglegesen üzembe kerülő solti 2000 kilowattos középhullámú adó. A tervidőszak későbbi éveiről előbbre hozva az idén 13 URH-adót szerelnek fel. A televízió I. műsorának vétellehetőségét 9 átjátszóadó telepítésével javítják.

- Az aktívaülésen felszólalt Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter, aki a népgazdasági tervekből a postára háruló feladatokról, a magas társadalmi igényekről szólt. Hangsúlyozta, hogy a kormány, elismerve a posta eredményeit, látva nehéz helyzetét, figyelmet fordít az ágazat problémáinak megoldására. Ezt jelenti az is, hogy a mostani tervidőszakban a népgazdasági ágazatok közül a postának a fejlesztési lehetőségei növekednek a legnagyobb mértékben.

- A 13,7 milliárd forint beruházás 70 százalékkal nagyobb az előző tervidőszakénál. Éppen ezért felhívta a posta vezetőinek figyelmét a rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználására, s ezzel egyidóben a belső tartalékok feltárására, hasznosítására. A posta idei tevékenységének - amely minden dolgozótól személyes érdekeltséget követel - meg kell alapoznia a hírközlés gyorsabb ütemű fejlesztését.

- A tanácskozáson ismertették a posta vezérigazgatójának és a Postások Szakszervezete főtitkárának együttes felhívását az idei feladatok teljesítését segítő szocialista munkaversenyre. Arra hívták fel a dolgozók, a szocialista brigádok figyelmét, hogy a terv sikere érdekében milyen tennivalókat vegyenek fel munkaverseny-vállalásaikba.

(MTI)


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1976   <<   1977   >>   1978
Home
Delizsánsz.