A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1977_11_12_3p.txt

A tervidőszak végéig Százötvenezer új telefonállomást szerelnek fel

Telefonra több mint negyedmillióan várnak

Hazánkban 100 lakásra mintegy tíz - ezen belül Budapesten 28,1 - telefonállomás jut. A telefonellátottságot tekintve a világ átlagánál vagyunk, az európaitól azonban elmaradunk. Ez a hátrány nem a lakosságon múlik, hiszen igény van, és állandóan növekszik, jóval gyorsabban a kielégítés lehetőségeinél.

- A IV. ötéves terv elején például 138 ezer 728 telefonszerelési kérelmet tartott nyilván a posta. A tervidőszakban 108 959 új állomást szereltek fel, ennek ellenére a várakozók száma 200 ezer fölé emelkedett, jelenleg pedig már meghaladja a negyedmilliót, a szeptember végi állapot szerint pontosan 257 ezer 923. Ennél is sokkal többen szeretnének telefonhoz jutni, a nehéz helyzet ismeretében azonban nem is próbálkoznak a kérelemmel. Budapesten több mint 160 ezren, vidéken -.elsősorban a megyeszékhelyeken és a kiemelt városokban - több mint 90 ezren várnak telefonra. Az igények többsége lakástelefon, az állomásra várakozók közül alig 20 ezer a közületi.

- Ma már természetes igény, hogy a lakásokban telefon legyen, a posta egyöntetű álláspontja is az, hogy mindenki jogosult rá. Ennek a követelménynek azonban messze nem tud eleget tenni. Újabb előfizetők bekapcsolásának gátat szab a telefonközpont-kapacitás hiánya, illetve a központok túlzsúfoltsága. A túlzsúfoltság az oka annak, hogy a csúcsforgalmi időben a telefon sok helyen nem tud megfelelni funkciójának. A központ berendezésén kívül gondot okoz a régi és a követelményektől ugyancsak elmaradt kábelhálózat, az építési kapacitáshiány, az anyagi lehetőségek is.

- Az anyagi lehetőségeket tekintve a posta a tervidőszakban elsősorban a meglevő hálózat üzembiztonságára tö rekszik, arra, hogy a telefonszolgáltatás minőségének javításával lehetővé tegye a zavartalanabb forgalmat, s azt, hogy a hálózaton, az állomásokon valóban lehessen telefonálni. Ezért például a telefonközpontok terhelési arányát legalább 90 százalékra csökkentik.

- Az V. ötéves tervben a telefonközpont-kapacitást 290 ezer állomással bővítik, 83 ezer elavult állomást azonban megszüntetnek. Gyakorlatilag tehát 207 ezer új állomás áll rendelkezésre, ezeket azonban - éppen aminőségjavítás, a központok zsúfoltságának csökkentése érdekében - nem tudják mind kiadni az előfizetőknek. Egyébként, ha minden állomást azonnal fel is használnának, még akkor sem tudnák kielégíteni a mostani igényeket sem. A posta 1980-ig 150 ezer új előfizető bekapcsolását tervezi: ebből az elmúlt egy és háromnegyed év alatt 13 ezer 756 állomást szereltek fel.

- Tekintettel arra, hogy az igényeket még hosszú ideig nem tudják kielégíteni, a kérelmeket szükségszerűen sorolják, mégpedig egy társadalmi bizottság által meghatározott feltételek, a népgazdasági és politikai érdekek szerint. Ennek alapján például előnyt élveznek a népgazdasági fontosságú közületiek. Ezen belül is elsősorban az egészségügyi intézmények kapnak telefont. A lakásállomások felszerelésénél hasonlóan elsődlegesen a gyógyítószolgálatban közvetlenül részt vevő orvosok, valamint az állami, az országos hatáskörű szerveknél dolgozó vezetők, a tömegkommunikációs szervek dolgozóinak igényeit elégítik ki. Az igények elbírálásánál messzemenően figyelembe veszik egyebek között a szociális helyzetet, előnyt biztosítanak például a lakáshoz kötött betegeknek, természetesen akkor, ha az adott területen a műszaki feltételek is lehetővé teszik a telefon beszerelését.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1976   <<   1977   >>   1978
Home
Delizsánsz.