A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1976_04_17_127p.txt

Békéscsabán 1980-ig megépül az új telefonközpont

Bevezetik a helyi beszélgetések háromperces számlálását

(Részlet a cikkből...)

- A Békés megyei Szállítási Bizottság április 16-án, tegnap ülést tartott. Elsőként a hír, és távközlés idei, valamint az V. ötéves terv várható fejlesztéséről tárgyalt, majd az 1976 évi, vasúti és közúti előszállítások tapasztalatait értékelte.

- A helyi és helyközi távbeszélő-szolgálat alapvető fejlesztési célja - a távbeszélőállomás szám nagyarányú növekedése következteben - a helyközi forgalom minőségileg jobb lebonyolítása.

- Tehát az országra és ezen belül Békés megyére is kiterjedő automatikus helyközi távbeszélő szolgálat bevezetése - állapította meg a Szegedi Postaigazgatóság előterjesztése. Alapvető követelmény az olyan helyközi hálózat kiépítése, amely a távbeszélő igények mellett kielégíti a közhasználatú és bérelt távíró-, telex- és adatátvételi öszszeköttetések iránti igényeket.

- Ami a soron következő megyei feladatokat illeti, elsősorban Békéscsaba távbeszélő ellátottságát oldják meg azzal, bogy az 1-es postahivatal az új forgalmi épület üzembehelyezésével felszabaduló épületben és a mellette készülő helyiségben új, korszerű automata távbeszélő központ létesítését tervezik 1980 végéig, 6 ezer állomás kapacitással és előfizetői távhívásra is alkalmas központtal.

- Ezt megelőzően 1976-77-ben a jelenlegi központban bevezetik a bekapcsolt előfizetők helyi be szélgetéseinek 3 perces számlálását és díjazást.

- Ezen kívül Orosházán és Gyulán sor kerül a központok bővítésére, Tótkomlóson, Medgyesegyházán és Vésztőn pedig a jelenleginél korszerűbb központot létesítenek. A rekonstrukciókra és a Gyula-Sarkad közötti körzetkábel építésére 16,5 millió forint felhasználását tervezik. A megye területén a IV. ötéves tervben a körzetkábel kiépítésének egy része megtörtént, amely a helyközi hálózat korszerűsítése mellett az érintett helységekben a helyi hálózatok színvonalának javulását is eredményezte. A felsorolt távbeszélő központok fejlesztésével és létesítésével együtt elsősorban Békéscsabán, de a többi helységben is megtörténik a helyi hálózatok rekonstrukciója. Ennek során az elavult légvezetékes hálózat helyébe korszerű kábeles helyi hálózatot létesítenek.

.......

s. r.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.