A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1976_05_04_2p.txt

BÁTYAI JENÖ:
Lapok a szegedi tudomány és technikatörténetből

(Részlet a cikkből...)
 
74.
Az utókor a kivitelező építészeket hajlamosabb elfelejteni, mint a tervezőket. Ez fonák értékítélet. mert a legjobb terv is csak terv marad, közhasznosulását a kivitelezők adják. A város hely- és ezentúl építészettörténetében Ottovay Istvánt is hajlamosak vagyunk egy kicsit úgy kezelni, hogy jobbára kivitelező volt. Pedig ez a kiváló építész számos, ma is városképet alakító és formáló alkotásával maradandót alkotott.

Ottovay István családja Zágrábból származott hozzánk, dédapja ott volt nyergesmester. A Szegedre került nagyapa a városban híres pékséget hozott létre, és Károly nevű fia - az építész édesapja - Grasselyvel társulva, az ún. Bankpalota épületében, az IBUSZ jelenlegi helyiségeiben vaskereskedést nyitott, ahonnan nemcsak Szegedet, hanem a déli országrészeket is ellátta áruval. Ottovay Károlynak a szegedi telefonközpont meghonosításában is érdemes szerepe van, ugyanis amikor Puskás Tivadar három éven keresztül 10-15 előfizetőnél többet nem volt képes gyűjteni, Ottovay a századfordulóra csaknem 100 fölé emelte az előfizetők számát. Ebbe az iparosodó, kereskedő és vállalkozó szellemű családba született Ottovay István 1877- ben. Alap- és középiskolai tanulmányait itt végezte, majd építészménöki oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte 1898-ban. Szülővárosába visszatérve, előbb a város mérnöki hivatalában helyezkedett el, később Winkler Imrével - aki valószínűleg statikusa volt - társulva közös tervező és kivitelező irodát nyitott a Gutenberg utcában, ahonnan 1913-ban a Korona (ma Hajnóczi) utca 10. sz alá költözött.........A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.