A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1976_05_05_23p.txt

Intézkedések a közületi telefonforgalom javítására

- A Magyar Közlöny 35. számában megjelent a közlekedés, és postaügyi miniszter rendelete, amely módosította, kiegészítette a távbeszélő-szabályzatot.

- Ismeretesek a telefonforgalom nehézségei: szinte valamennyi központ, hálózat zsúfolt. Ez egyre több gondot okoz a hazai és nemzetközi távhívóforgalomban is. A vállalatokat, intézményeket napközben sokszor órákig nem lehet elérni telefonon, központjuk, állomásaik legtöbbször foglaltak, s az ilyenkor sikertelen hívások, várakozások tovább terhelik a hálózatot. Ezért a rendelet elsősorban a közületi telefonforgalom javítása érdekében született, azért, hogy a meglevő berendezésekkel is, egyenletesebbé tehessék a növekvő forgalmat.

- Eddig általában az előfizető vállalatok közületek döntöttek arról, hogy milyen alközpontot kérnek, abban mennyi bejövő és kimenő áramkör legyen. A rendelet szerint az előfizetők forgalmának figyelembevételével, ezentúl a posta határozza meg, hogy a vállalati alközpont hány fővonallal csatlakozzék a központhoz, illetve hány fővonal szükséges a vállalatokhoz érkező és az onnan kimenő hívások zavartalan lebonyolítására. A rendelet kényszerintézkedésként lehetőséget adott a postának arra, hogy a telefonközpontokat szükség esetén a vállalati főállomásokkal bővítse. Amennyiben ugyanis a posta a forgalom kielégítéséhez szükséges újabb főáramköröket nem tud adni, a vállalati városi állomásokat átalakíthatja, bevonhatja az alközpontba.

- Az alközpontok kezelői létszáma eddig nem volt szabályozva. A rendelet most kötelezővé teszi, hogy az alközpontokban annyi kezelőt kell foglalkoztatni, ahány a forgalom lebonyolításához Szükséges.

- A rendelet a korábbihoz hasonlóan meghatározza, hogy milyen szervek, szervezetek nevét és telefonállomását kell kívánságukra a távbeszélő névsorból kihagyni, s az állomásokat titkosan kezelni. A magánelőfizetők közül egyébként csak a gyakorló orvosok telefonszáma nem titkosítható.

- A legtöbb állami szerv és más jogi személyek, szövetkezetek fő- és ikerállomásainak adatait csak a postával való megállapodás alapján lehet kihagyni a névsorból. Ez a rendelkezés is azt célozza, hogy a közületek központi számain kívül minél több vállalati telefonállomás legyen ismert és hívható.

- A rendelet kihirdetésével hatályba lépett.

(MTI)
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.