A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1976_07_17_120p.txt

Ülést tartott Gyula város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága

(Részlet a cikkből...)

- Ezt követte a posta szolgáltatásáról szóló tájékoztatás. A gyulai hivatalt 1973-ban korszerűsítették, amelynek során növekedett az ügyfelek részére szolgáló helyiségek alapterülete, kulturáltabb lett a kiszolgálás, csökkent a várakozási idő. Helyközi, távolsági telefonközpont készült el 1974-ben, amellyel javult az ott dolgozók munkakörülménye. Ugyancsak 1974-ben bővítették a távbeszélő központot és újabb 200 előfizető kapott telefont. Bár általában a posta dolgozói jó körülmények között tevékenykednek, ez nem mondható el a hírlapkézbesítőkről.

- A hírlapok kézbesítése bár nagy gondot okoz, ennél talán még nagyobbat az előfizetési díjak beszedése. Sokan vannak olyanok, akik csak többszöri megkeresés után hajlandók fizetni. A gondok ellenére a hivatalnál a dolgozók túlnyomó többsége becsülettel megállja helyét, lelkiismeretesen dolgozik, amit, megállapított az ez évben megtartott igazgatósági, majd vezérigazgatósági szemle is. A hivatal dolgozóinak munkáját 4-re minősítették.

- Szeli Mihály, a postahivatal főnöke elmondotta: a fejlesztési tervekben szerepel, igaz csak 1978-ban, hogy a helyi távbeszélő központot 200 új előfizetővel bővítik. A távbeszélő hálózat bővítésére előreláthatóan csak 1979-ben kerül sor.

- A postahivatal tehermentesítésére már épül a Vérfürdő nyári bejáratánál egy új postahivatal, amelyet a tervek szerint még ebben az évben átadnak és egész évben üzemel majd.

- A jobb hírlapterjesztésre egy új hírlapárusító pavilont állítottak fel az Április 4. téren és a legközelebbi tervekben szerepel új pavilon felállítása a kórház területén és a Budapest körút lakótelepen.

- Szóba került az is. hogy szorgalmazni kell a városban a nyilvános telefonfülkéket. A végrehajtó bizottság gyorsítani szeretné az új postahivatal építésének ügyét, amelyet a jelenlegi feltételezések szerint csak a hatodik 5 éves terv időszakában tudnának megvalósítani, amikor is már az eddigi kézikapcsolású központ helyett automata központot szerelnek fel.

- A postahivatal munkájáról szóló tájékoztatás után Zám András, Mészár József, Csomós István, Moldován János, Albei Andor, dr. Bereczky Sándor és Hild György intézett kérdést a hivatal vezetőjéhez. Legtöbben telefon ügyben érdeklődtek, bírálat is elhangzott, mely szerint Moszkvával gyorsabban és jobb minőségben lehet telefonkapcsolatot teremteni, mint például Szabadkígyóssal. Persze, nem a postahivatal dolgozóinak hibájából. Az is elhangzott, hogv a posta takarékállománya meghaladja a 40 millió forintot és ezenkívül naponta többmilliós pénzforgalmat bonyolítanak le.


....
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.