A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1976_12_08_56p.txt

Postás szocialista- brigádvezetők tanácskozása

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye 311 postás szocialista brigádjának vezetője területi tanácskozást tartott Szegeden, amelyen értékelték az idei munkát, és meghatározták a jövő év feladatait.

Rózsa Istvánnak, a Szegedi Postaigazgatóság vezetőjének beszámolója tartalmazta többek között azokat a változásokat is, melyek a brigádok mindennapi életében tapasztalhatók. Elmondotta, hogy a brigádmozgalom súlypontja továbbra is a termelés, a lakossági szolgáltatás bővítése, a kitűzött célok maradéktalan megvalósítása. Döntő követelmény a küldemények gyors, pontos és biztonságos kezelése, a postát igénybe vevők, udvarias előzékeny kiszolgálása.

A postások a helyi adottságok gondos kihasználásával, a szakmai képzés megszervezésével igyekeznek eleget tenni mindennek.

A tervszerű munkavégzés eredményei minden területen mutatkoznak. Ez évben nagy gondot fordítottak a munkakörülmények javítására, a nehéz fizikai munka megkönnyítésére. Az igazgatóság területén több mint 3 millió forintot költöttek ezekre. A dolgozók életkörülményeinek javítását segítette a lakásépítési kölcsönök folyósítása is. Az idén 52 postásnak csaknem 3 millió forint lakásépítési kölcsönt adtak. Rendszeresen elismerték, jutalmazták a munkában példamutatókat, egyéneket és szocialista brigádokat.

A beszámolót követően a felszólalók ismertették kollektíváik eredményeit, s elmondották gondjaikat is. Helyeselték, hogy a jövő évi tennivalókat már most decemberben ismertetik, mert így a vállalások megtétele könynyebb, nem szorulnak azok állandó kibővítésére.

A tanácskozás befejezéseként tíz szocialista brigádot 21 brigádvezetőt jutalomban részesítettek, s az ágazati konferenciára huszonkét küldöttet választottak.

Förgeteg Szilveszter
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.