A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1976_07_15_97p.txt

Fontos közérdekű témákról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága

(Részlet a cikkből...)

Közérdekű és igen fontos téma volt a napirend következő pontja is. A Szegedi Postaigazgatóság adott tájékoztatást a megyére vonatkozóan a negyedik ötéves tervéről. Rózsa István igazgató beszámolójából kiderült, hogy a megyében a posta célú beruházások összege az elmúlt tervidőszakban meghaladta a 30 millió forintot. Postaház épült öt községben, a megyében felszerelésre került 87 alközpont, több mint háromezer állomáskapacitással. Üzemfejlesztésre is jelentős összegeket fordítottak, a telexelőfizetők száma megháromszorozódott, a posta nagy erőfeszítéseket tett a postaforgalmi szolgálat, a külterületi kézbesítés korszerűsítésére. A növekvő igényekhez képest azonban változatlanul nagy az elmaradás a távközlési hálózat fejlesztésében. A távbeszélő központok túlterheltek, a hálózat nagyrészt elavult légvezetékes rendszerű.

Az ötéves terv során számos helyen kerül sor a távbeszélőközpontok bővítésére, korszerűsítésére. A legnagyobb ezek közül a kecskeméti új forgalmi műszaki létesítmény, de jelentős a bajai bővítés és fejlesztés is. Csikérián, Bácsbokodon, Sükösdön és Harkakötönyben postaház épül, kisebb hálózati fejlesztésekre és központbővítésekre csaknem 7 millió forintot költenek. A posta beruházási előirányzata meghaladja a 360 millió forintot, amiből részt vállalnak a tanácsok is. A megyei tanács vb megállapitása szerint a kispostaházak építése a tervidőszakban messze elmaradt az igényektől és nincs összhangban a tanácsi támogatási lehetőségekkel, melyet jobban ki kellene használni. Kritikusnak mondható Kiskunhalas távbeszélő ellátásának helyzete, melyre a vb külön is felhívta a postaigazgatóság figyelmét. A vb megállapítása szerint a postai dolgozók szociális és bérügyi helyzete elmarad a követelményektől és az eddiginél fokozottabb támogatást kíván. A megye távközlési és postai ellátottságának az országosnál is rosszabb állapota indokolttá teszi, hogy a központi szervek ne az arányos, hanem a kiemelt fejlesztést helyezzék előtérbe ezen a területen.

A megyei tanács végrehajtó bizottsága végül bejelentéseket tárgyalt.

T. P.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.