A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1976_01_21_3p.txt

Megkezdődik a kábelhálózat rekonstrukciója

Újabb adók bővítik a rádió és a televízió vételi lehetőségeit

A hírközlés, Jóllehet sokat fejlődött az elmúlt tervidőszakban, nem tudta kielégíteni a gyorsan növekvő igényeket. A helyközi telefonforgalomban a szomszédos országokkal korszerű, sok-csatornás rendszerekkel építették ki a nemzetközi átviteli utakat, befejeződött a belföldi és a nemzetközi távhívó központ építése, belföldön 131 város és község, a nemzetközi forgalomban 15 ország telefon-előfizetői hívhatók közvetlen tárcsázással. A helyi távbeszélő-szolgálat fejlesztése viszont elmaradt a tervezettől, a központkapacitás az előírt 234 ezer helyett 210 ezer állomással bővült, így tovább emelkedett a telefonra várakozók száma. A vezeték nélküli hírközlést egyebek között a jászberényi 500 kilowattos rövidhullámú adóval a Kossuth, a Petőfi és a URH műsor sugárzását 17 URH-adó telepítésével javították. A televízió II. programját viszont a tervezett hat helyett csak 2 adó sugározza. A posta V. ötéves terve a népgazdaság és a lakosság fokozódó igényeit, valamint az anyagi tehetőségeket figyelembe véve rangsorolta a tennivalókat. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében elsősorban a hírközlés biztonságánsk és üzemkészségének fokozására fordítanak gondot, 13.7 milliárt forintot használnak fel.

- Az összegnek több mint a fete, 7,9 milliárd forint jut a távbeszélő-hálózat fejlesztésére, amelynél ezúttal a vidéké az előny. A belföldi telefonszolgálatban, megelőzve a központok kapacitásának bővítését is, a hálózat rekonstrukciója kerül előtérbe. Ennek során a fő őszeköttetéseket szolgáló légvezetékeket kábelekkel váltják fel, Budapesten és a nagyvárosokban megkezdik a kábelhálózat cseréjét is. A tervidőszakban a helyi telefonhálózatban a korábbinál kevesebb, mintegy 200 ezer állomással bővítik a fő- és alközpontok kapacitását. Ennyi új állomást azonban nem szerelnek fel, - jóllehet jelenleg is mintegy 200 ezer várakozót tartanak nyilván, és számuk várhatóan tovább növekszik -, mert e központok amúgy is túlterheltek. csúcsidőben már egyre nehezebb telefonkapcsolatot teremteni. Nagyobb gondot fordítanak a kérelmek elbírálására, elsősorban a közérdeket veszik figyelembe, a közületi telefonigények továbbra is megelőzik a lakosságét. Ennek ellensúlyozására újabb ezer nylvános telefonállomást - köztük távhívásra is alkalmas készülékeket - szerelnek fel. tovább fejlesztik a belföldi távhívást is, minden megyeszékhelyet bekepesolnak az országos hálózatba.

- A nemzetközi forgalomban a KGST-tagországok között komplett automatizált hírközlő rendszer épül, a tervidőszakban megkezdődik a rendszerből ránk háruló feladatok megvalósítása. A tervidőszak elején befejeződik az űrtávközlési főldi állomás építése is.

- A vezeték nélküli hirkőzlő hálózat nagy beruházása a solti 200 kilowattos közép-hullámú rádióállomás várhatóan az idén üzembe kerül. Ezzel és az URH-adóhálózat rekonstrukciójával, továb bővítésivel a lervidőszak végére lehetővé válik, hogy a Kossuth rádió mősora az ország területének 97 százalékán, a Petőfié 88 százalékán, a III. műsor pedig monofónikusan 95 százalékán jó minőségben vehető legyen. Átjátszóadók telepítésével, s újabb nagy teljesítményű berendezések üzembe helyezésével a televízió I-es műsorénál a besugárzott terület aránya 94 százalékra, a II. műsoré az ország területének 50 százalékára növekszik.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.