A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1976_01_17_108p.txt

A távbeszélés távlatai

Ma már természetes, hogy ha az embernek valami sürgős elintéznivalója van, egyszerűen felemeli a telefonkagylót, és feltárcsáz néhány számjegyet. Már az is nagy kényelmet jelent, amikor egy-egy városon belül élhetünk ezzel a lehetőséggel. Még nagyszerűbb dolog, ha más városok, más országok telefonállomásaival is pillanatokon belül kapcsolatba léphetünk, egyszerű tárcsázás útján.

Tetszőleges távválasztás

Nagyot kellett fejlődnie a távbeszélő-technikának, hogy ez lehetővé váljék. A távválasztás megteremtésének feltétele a minél tökéletesebb automatizáció volt. Mindenekelőtt fel kellett számolni a régi kézikapcsolású központokat, de még gyakran javításra szoruló, viszonylag lassan, lépésenként működő ún. rotary- rendszerű telefonközpontokat is. Helyettük crossbar-rendszerű központok és alközpontok hálózatát kellett kiépiteni.

- A crossbar-rendszer lényegét elárulja az elnevezése (a cross angol szó keresztezést, a bar szó pedig rudat jelent). A készüléket minimális mozgással dolgozó kapcsológépnek tekinthetjük. Az elektromágnessel működtetett rudak rácsszerűen, egymásra merőlegesen helyezkednek el. Az öszszeköttetést több kapcsológépen két működésbe hozott rúd keresztezési pontjának az érintkezése hozza létre. A crossbar-rendszerű kapcsológép két nagy előnye: rendkívül megbízható, és gyors működésű (a másodperc huszadrésze alatt végez kapcsolást).

- E speciális automata központokkal először több nagy vidéki városunkat látták el, majd a budapesti központokban is elkezdték a berendezések cseréjét. A munka előrehaladtával egyre nőtt azoknak az állomásoknak a száma. amelyeket bekapcsolhattak a távhívó hálózatba.

Megszámlált percek

Ezzel párhuzamosan azonban meg kellett oldani egy lényeges feladatot, először is Budapesten: át kellett térni az automatikus időszámlálásra. Erre azért volt szükség, mert automatikus távhívás esetén az interurbán vonalból kiiktatódik az a személy, aki korábban a kapcsolást létrehozta és elszámolás céljából- a beszélgetés "időtartamát feljegyezte". Az időszámlálás bevezetése egyben arra igyekezett rászoktatni a helyközi beszélgetőket, hogy "spórolósabban" társalogjanak.

- A cél az volt, hogy a távhívó hálózatunkba bekapcsolódó belföldi és külföldi telefonálók minél kevesebbszer kapjanak foglaltsági jelzést. Ilyenkor ugyanis a gépek felépítik a kapcsolást, vonalat foglalnak le, de nem jöhet létre a beszélgetés, mert az automatákra nem lehet rábízni a bontást.

- Az automatikus időszámlálás bevezetése végső soron azt eredményezte, hogy Budapesten nap közben 3, az esti és éjszakai órákban 6 percenként ugrik egyet a számláló és "számít fel" 1 forintot. A vidéket pedig három díjövezetre osztották fel, s az oda tartozó állomásokkal való beszélgetéskor 40, 20 és 15 másodpercenként ugrik egyet a számláló. Ugyanezt a rendszert a külföldi összeköttetések viszonylatában is megvalósították, persze jóval magasabb tarifával.

Úton a világtávválasztás felé

Az 1937-es nemzetközi statisztikák szerint abban az évben mintegy 40 millió telefonelőfizető volt a földkerekségen. Számuk 1970-re 255 millióra növekedett, ma pedig már megközelíti a 300 milliót. A végső cél az lenne, hogy a világ bármelyik telefonállomása automatikusan kapcsolatba léphessen bármelyik másikkal. Ehhez mindenekelőtt az egyes országokon belül kell megvalósítani a teljes távválasztó rendszert. Ezt eddig csak nagyon kevés országban tudták megoldani. Azt viszont máris elérték, hogy a földkerekség telefonjainak 95 százaléka valamilyen automata központhoz csatlakozik.

- A világtávválasztás megvalósulásáig még sokféle akadályt le kell küzdeni. Legfontosabb közülük az egységes telefonszámrendszer megteremtése. A Nemzetközi Távközlési Unio (ITU), 1961 óta dolgozik a telefon világhálózat autómatizálásának tervén. Kidolgozott egy nemzetközi telefon- számrendszert, amelyet 2000-ig a világ minden távbeszélő hálózattal rendelkező országában bevezetnek. A világ telefonszám 13-19 jegyű lesz. Az automatizált világtelefon terve kilenc földrajzi térségre osztja fel a világot. Ezek mindegyikének saját irányítószáma lesz.


         

A tárcsázás végnapjai

Ha a telefon csak beszélgetésre szolgálna, fejlődése akkor is megállíthatatlan lenne. De egyre gyakrabban fog adatokat továbbítani a számítógépekhez a telefon vonal, s később a hangokon, "jeleken" kívül képekét is. Mindez tovább fokozza a jelentőségét.

- A tárcsást nyomógombok fogják felváltani, s ezzel meggyorsul majd a hívás művelete, csökkennek a hibalehetőségek. A készülékeket el fogják látni olyan szerkezettel, amely mindaddig autómatikusan hívja majd a foglalt számot, míg az jelentkezik. Beszélgetés közben a telefon jelezni fogja, ha a beszélőt más is hívja.


- Ekkor félbeszakíthatja a társalgást, beszélhet a másik hívóval is majd folytathatja az első beszélgetést. Lehetséges lesz a hívásoknak egy másik számra való átkapcsolása is, ha valaki egy megfelélő kódot továbbít majd a telefonközponthoz,

B. I.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.