A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1976_10_06_38p.txt

Postás szocialistabrigád-vezetők a sajtóházban


         


Elfogadva a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó Vállalat meghívását, Kecskeméten a sajtóklubban tartották meg tegnap a félévenként esedékes tanácskozásukat - a megyei hivatalvezető Lukácsi László részvételével - a megyei postás szocialista brigádok vezetői. S ahogyan azt Telekdi Sándorn munkaverseny-előadó által az éves vállalások háromnegyedévi teljesítését, ismertetőértékelő beszámolójából kitűnt, a postás szocialista brigádok becsülettel állják szavukat: túlnyomó többségük időarányosan vagy annál is jobban, eleget tettek vállalásaiknak.

A munka értékelésében nagyon sok szó esett a hírlapterjesztésről, ezen belül is a politikai napilapok, így a Népszabadság és a Petőfi Népe olvasottságáról. Tulajdonképpen ezért is üdvözölte munkatársakként a postás szocialista brigádok képviselőit Preszinger András, a Lapkiadó Vallalat igazgatója. A tanácskozás ugyanis hamarosan közvetlen baráti hangulatú eszmecserévé alakult.

S hogy miről folyt az eszmecsere? Nos, a lapterjesztésről, arról a közös feladatról, amely ősztönként szinte törvényszerűen az általánosnál élénkebben, mozgalmasabban folyik. Talán azért, mert hosszabbak az esték, több idő jut az olvasásra, s ilyenkor nagyobb az olvasói érdeklődés. A legtöbb szó ezúttal arról esett, hogy miként növelhető tovább a Népszabadság és a Petőfi Népe előfizetőinek Száma, főleg Kecskemét, külterületén es az új lakónegyedekben. Mert bár a politikai napilap olvasottságát nézve, az utóbbi években nagyon is figyelemre méltó fejlődésnek lehettünk tanúi, e tekintetben az országos átlaghoz még nem zárkózott fel a megyeszékhely. Akad tehát közös tennivaló bőven.

A postás szocialista brigádvezetők számos mozzanatot villantottak fel a mindennapi, sok figyelmességet igénylő munkájukból, szóltak örömeikről, gondjaikról. Ám nem egy ötlettel, javaslattal is tanújelét adták ügyszeretetüknek, a lapterjesztés további sikereibe vetett hitüknek, éves vállalásaik teljesítése iránti eltökéltségüknek.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Delizsánsz.