A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1976_03_17_108p.txt

FÉL ÓRA ALATT BEJÖTT NEW YORK

Tudakozódás a tudakozóban

Az eset hétköznapi: felütjük a telefonkönyvet valamely vállalat száma után keresgélve; tárcsázunk, de a hívás téves.
Ilyenkor szinte automatikusan illeszkednek ujjaink: megkérdezzük a nulla-nulla-nyolcat. A hívás kicsöng, előfordul, hogy pár pillanat késéssel szól csak a kagylóba egy női hang:

"Tessék parancsolni, tudakozó!"

Miért kell várni ?

- A nullával kezdődő számok hivásai különleges készülékre érkeznek. Azért különlegesek, mert nem tudnak foglaltsági jelet adni, emiatt forduld elő az, hogy az előfizetők azt gondolják: uzsonnáznak vagy horgolnak a kezelők munka helyett - magyarázza Iványosi Szabó Tibor, a megyei postahivatal távközlési osztályának vezetője.

- Nem jár jól az a hívó sem, aki haragjában leteszi a kagylót és újra tárcsázza a 008-at. Lámpák jelzik azt, hogy a 24 vonal közül melyiken van hívás, a kezelők sorrend szerint lépnek be a vonalba, s meglehet, hogy a 16. helyről az 1-re ugrik vissza a türelmetlen előfizető. Egy munkahelyen fogadjuk a tudakozó és a távolsági bejelentő hívásait, a munkát ez is bonyolultabbá teszi: nem ritka az olyan eset, mikor egy-egy vállalat öt-hat interbeszélgetést kér, a feljegyzés, visszamondás öt percet is igénybe vehet, addig a többi hívónak várnia kell. A készülék, melyre a hívások érkeznek, nem elavult, de az is tény, hogy ennyi előfizetőhöz nagyon kicsi.

Ötször több hívás

- A beszélgetésbe a megyei postahivatal vezetői: Lukácsi László és Bárdóczky Simon is bekapcsolódnak.

- Úgy is lehetne fogalmazni, hogy ötször több hívást fogadunk, mint amit elbírna a gép. Boszorkányos gyorsasággal dolgoznak a kezelők, de sokszor ez sem elég. Eleinte reklámoztuk - most meg - mondja majdnem szomorúan Bárdóczky Simon - szeretnénk megszabadulni a lottószámok bemondásától. Gondolja el, hány másodperc alatt lehet megnézni azt, hogy például a Lehel utcában van-e telefon, márpedig a hívások nagy százaléka ilyen természetű; vagy kivárni azt, míg egy-égy alközpont "felveszi" a kagylót és létrejöhet a távolsági beszélgetés.

- A kecskeméti nem különleges tudakozó, bár - mosolyodik el Lukácsi László -, előfordul, hogy a diák az algebrai feladatok megoldását, a háziasszony pedig a gomba különleges elkészítési receptjét várja tőlünk. Ilyenre nincs idő. Legnagyobb gondunk az, hogy például a legutóbbi kecskeméti telefonkönyv számainak már csak a féle igaz. Bekapcsoltak új előfizetőket a Széchenyivárosban, megváltozott számtalan vállalat neve, s elég sok új előfizetőnk is van. Jó lenne, ha mindenki azonnal bejelentené a változást, ez egyébként nemcsak a mi érdekünk.


         


- Kecskeméten csak a postán, mégpedig a 008, a 001 munkahelyen, no meg természetesen a távközlési osztály vezetőjének fiókjában található naprakész telefonkönyv. Jövőre talán megkapják az egész ország mikrofilmre rögzített telefonszámainak jegyzékét. Jelenleg háromféleképpen azonosítható az előfizető, ábécérend szerint, utcanév alapján, és a kapcsolási számból.

Sidney-t jobban hallani

- A történelemre terelődik a szó. Megtudjuk, hogy a távbeszélő központ feltalálása óta létezik a bejelentő és a tudakozó is, valamikor még úgy vették fel a kezelőket, hogy azok előbb bemagolták a számokat és ha álmukból felköltötték őket, akkor is tudták, hogy teszem azt Szabó Péter a 181-es számon található, illetve a 181-es a Szabó Pétér száma. Akkor könnyebb volt, kevesebb szám létezett.

- A jelen érdekessége, hogy a - Kerekegyházára telefonáló roszszabbul hallja partnerét, mint az, aki Sidney-vel beszél, ennek az az oka, hogy a nemzetközi vonalak föld alatti kábeleken hálózzák be a világot, sőt, újabban műholdak erősítik a hangot, míg a közeli községekbe-városokba csak a rossz minőségű, nagy ellenállású légvezeték közvetíti a hívást.

- A tudakozóban és a bejelentőben naponta ezernégy-ezerötszáz hívást fogadnak, ezernyolcszáz-kétezer hívást kezdeményeznek. A különbségnek az az oka, hogy a járási székhelyek úgynevezett távtárcsázó, berendezésül vannak ellátva, ezek segítségével a kecskeméti központ érintése nélkül kapcslhatják a megyeszékhely telefon-előfizetőit.

- Az előfizetőkkel jó kapcsolatban vagyunk - állítja magabiztosan Iványosi Szabó Tibor, 35 éves postai szolgálattal a háta mögött. - Péter Albertné 14 éve dolgozik nálunk, azóta úgy megismerték-megszerették, hogy ha nincs szolgálatban, már kérdezik: ".Hol van Livike?"


         

         


- Méhesi Erzsébetet egyéb okok mellett a műszaki kérdések sokasága is vonzotta négy évvel ezelőtt, mikor belépett a postához. Az Április 4. brigád, melynek tagja, most nyerte el a szocialista brigád kitüntető címet. - Az első távolsági hívásom Budapesten csengett - emlékezik -, a legnagyobb távolság Kecskemét-Torontó volt, három órába telt, míg összekapcsoltam a két állomást. New York fél óra alatt is bejött már - azt mondják a kollégák, hogy véletlenül. Négy év alatt úgy kifejlődött a hallásom. hogy, betmutatkozás nélkül megismerek száZhusz hívót: Itt még azt is lehet érezni, hogy milyen a tv-műsor, ha rossz, hamarabb kérnek interbeszélgetést az esti, kedvezményes díjszabás miatt, ha jó, akkor csak a "vége" felirat megjelentével gyulladnakj ki a hívást jelző lámpák.

- A fiatal kezelők hamarosan Szegedre utaznak, ahol a szakma ifjú mestere-versenyen vesznek részt. A házi elődöntőn Tóth Mihályné 139, Méhesi Erzsébeti 171 számot írt össze, a feladat telefonkönyv-összeállítás volt. Azt mondják, tudtak volna többet is, de kevés volt az idő.

Nem kisasszonyok

Délelőttönként a 32 távbeszélő kezelő közül tizennyolcan vannak szolgálatban, éjszaka egy ember tart ügyeletet. Egy páran gorombáskodnak is az asszonyokkal, lányokkal, számuk egyre csökken. Akadnak olyanok, akik unos-untalan "kisasszonyoknak" titulálják őket. Pedig egymás közt szaktársnők, postai dolgozók; igazolványukban a "távbeszélőközpontkezelő" meghatározás szerepel. Néha már álmukban is központosok: "Tessék, bejelentő, kérem mondani a számot, igen, jegyeztem, tizenkettő-hathuszonhárom vidéknek bontok, tessék letenni, viszonthallásra..."


Ballai József
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.