A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1976_11_26_199p.txt

Nagyüzem egy mini postánál


         


- Képeinken egy postahivatalt látunk, ahol nagy a forgalom. Furcsa módon még sincs ügyfél és feladó. Csak diákok vannak. Diák a postai alkalmazott, és diák az ügyfél. Már ki is találta a kedves olvasó, hogy iskoláról van szó, annak is egy speciális gyakorlati órájáról.


         


- A megyében elsőnek Sarkadon, az idén kezdték a tanévet az Ady Endre Gimnázium és Postás Szakközépiskola diákjai. A képeken látható "hivatalt” ők uralják a gyakorlati foglalkozásokon. Mondani sem kell, hogy ez a legkedvesebb tantárgy. Mert a 16 telexgép, a két telefonközpont, a számos telefonkészülék igazi. És négy felvevőhelyet is kialakítottak egy tanteremben. Minden úgy működik, mintha valódi postahivatal lenne. A tanulók kezelhetik a telexgépeket, telefonhívásokat vehetnek fel és adhatnak le, és össze vannak kapcsolva a helyi postával is, tehát úgynevezett élővonal szintén van. Ennél kitűnőbb felszerelést talán egyetlenegy iskolában sem tudnak biztosítani a gyakorlati foglalkozásokhoz. A sarkadiaknak a gépeket, a telefonközpontokat és minden egyéb szükséges eszközt a Szegedi Postaigazgatóság biztosította. A sarkadi hivatal pedig vállalta a beszerelést, a szakmai ellenőrzést.

- Ebbe az iskolába a megye minden részéről volt jelentkező, s az érdeklődés a lányok részéről volt nagyobb. Ez egy kicsit bizonyítja a pálya elnőiesedését is. Az első osztályban 38 tanuló között mindössze hat fiú van.

- Míg ezt az iskolát sikerült létrehozni, úgymond: sok víz lefolyt a Körösön. Három évi előkészítő munka eredménye. Akkor született ugyanis az ötlet, hogy az Alföldnek ezen a részén, ahol nagy a munkaerőhiány, és nincs megoldva a postásutánpótlás, szakképzés, szükséges egy ilyen iskola létrehozása. Abban, hogy éppen Sarkadra telepítették, a véletlen is közrejátszott. Mivel az idén megszűnt a mezőgazdasági szakközépiskola, felszabadult néhány terem. A gimnázium tanári testülete pedig vállalta az általános tantárgyak oktatását. Így hát minden feltétel adott volt. A speciális tantárgyakat a postás szakemberek tanítják, többek között helybeliek és békéscsabaiak.

Mik ezek a tantárgyak?

- A tankönyvek címlapjáról ezt olvashatjuk: Postakezelés. Postaszabályzatok. Távbeszélési utasítás. Telex-szabályzat. Postaföldrajz, Gondolná-e valaki, hogy az általános földrajzon kívül van külön postaföldrajz? Pedig ez az egyik legfontosabb tantárgy. Ismerni kell az egész világ országait a legkisebbtől a legnagyobbig. De legjobban hazánk településeit, azok irányítószámait. No, meg a francia nyelvet... Hogy csak néhány érdekességet említsünk. Az utóbbit azért, mert a szakmában ez a nemzetközi nyelv használatos.

- A sarkadi iskola diákjai, a mai elsősök négy év múlva érettségizett, fiatal, jól képzett postatisztként kerülnek ki a megye legkülönbözőbb tájaira, őket követik az újabbak, akik majd kedvet kapnak ehhez a pályához. Így remélhető, hogy a jövőben már nem lesz gond a postai munkaerőhiány Békés megyében.


         


Kasnyik Judit
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.