A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1976_12_25_4p.txt

Vonalra várva

Mit remélhetünk az új telefonközponttól?

Országos gond. Mégis a Szegediek úgy érzik, úgy mint őket, senkit nem ver a Posta széles e hazában. Kevés a telefon és ez a kevés is félórákat kéreti magát, míg végre elkezd búgni a fülünkbe.

- Jelenleg Szegeden 6 ezer kapacitású a főközpont. Ennél azonban lényegesen több készülékről tudnak kapcsolatot teremteni a varosban lakók: az intézmények alközpontjairól is lehet ugyanis hívni az ötjegyű számokat.

- A túlterhelést csökkenteni kell - új, nagy teljesítményű központtal - ez már csaknem tíz éve nyilvánvalóvá vált. A tervezés szakasza ismert, a végeredmény: a Kossuth Lajos sugárút, Püspök utca és Lenin körút által határolt területen felépült hírközlési épületkomplexum. Méretei lehetővé teszik a távlati fejlesztést is, s ez máris megnyugtató a jövő szempontjából. Ugyanis a több mint 300 millió forintos beruházástól egyelőre csak gondjaink valamelyes enyhítését várhatjuk, megszüntetésüket aligha.

- A telefonközpont induláskor 11 ezer állomást tud ellátni. Ehhez kapcsolódik három másik helyi központ, az algyői 400, a dorozsmai 400, és a tarjáni ezer állomással. A korábbi hálózat rekonstrukciója már 1973-ban kezdődött: a réginek csak nem 90 százalékát teljesen kicserélik. Sok bosszúságot farag le mindennapjainkból az is, ha - 1977 első felében - gondoskodnak a helyi vezetékek levegőtulnyomás védelméről. igy hiba esetén nem áznak be a nagy egységű kábelek.

- A központot a Beloiannisz Híradástechnikai gyár szerelte - s ezt már végre írhatjuk múlt időben! November 30-án átvételre felajánlotta a Szegedi Postaigazgatóságnak. A szakemberek jelenleg vizsgálják a berendezéseket. Arra az alapvető kérdésre keresnek választ, hogy az egyes áramkörök megfelelnek-e az előirt működési feltételeknek. A felelősség nem kicsi, hiszen nem egyetlen központ, hanem egy hírközlési komplexum - összesen kilenc önálló egység - üzembe helyezéséről van szó. A rendelkezesre álló eszközökkel azonban egy valamit nem lehet kidenteni előre: mekkora lesz a tényleges terhelés, amelyet az előfizetők bekapcsolt készülékei okoznak. Az előzetes óvatosság ellenére bizonyára lesznek kezdetben hibák, ezek elhárítására azonban felkészültek a karbantartók, de nem árt ha a lakosság is számol vele.

- A jövő év első felében tehát működnek az új központok. Ezentúl Algyőről, Dórozsmáról és Tápéról is helyi beszélgetések valósíthatók meg Szeged határain belül. Emiatt természetesen a hívószámok is megváltoznak: öt számjegyűek lesznek. Az előfizetőket időben értesíti erről a posta.

- Milyen módosulásokat tanácsos még megjegyezniük a szegedieknek? Az eddig két nullával kezdődő specials számokat majd csak egy nullával kell tárcsázni. Talán nehéz lesz megszoknunk a gondolatot: nappal 7-18 óráig három percenként, éjszaka hat percenként számlál a berendezés - és számláz a posta. Sokba kerülhet a szórakozottan mellé rakott telefonkagyló is! A távhívó-rendszerben nappal 15 másodpercnyit, éjjel 20 másodpercnyi beszélgetés kerül egy forintba.

- És a több mint ötezer telefonra várakozó szegedi türelmetlen érdeklődésére mi a válasz?
A Postaigazgatóság vezetője, Rózsa István úgy nyilatkozott, hogy el szeretné érni, legalább azok legyenek elégedettek, akiknek van készülékük. Tehát a vonalinséget kellene mihamarabb felszámolni. Ennek pedig egyik módja: a központba először a már jelenleg működő távbeszélő-állomásokat kapcsolják be. valamint közületek veszteségesen üzemelő alközpontjaira adnak főáramköröket. Néhány hónapos megfigyelési idő után egyes intézmények kapnak főállomást, s csak a mérési eredményekhez igazodva - azt követően - kezdik meg lakások bekapcsolását. S minthogy az új központ befogadóképessége korlátozott, az igények szama pedig ezt jóval meghadja, a központot nem lehet túlterhelni, valamennyi kérés nem teljesíthető. Az első évben ezer új előfizetővel számol a posta, s 1980-ig 3 ezer várakozót lát el készülékkel.

- Így is lesznek elégedetlenek, akik kimaradnak a foglalkozás és a kérvény beküldésének kelte szerint meghatározott névsorból. Sőt: az egész országban megszűnik a jogfolytonosság is, senki nem kerül előrébb a listán, csak mert korábbi lakhelyén volt telefonja. A vegyes hírek hallatán bizonyára kevesen sóhajtanak fel megkönnyebbülten. Tálán azoknak lesz ezután nyugodtabb életük, akik eddig félnapokat töltöttek el az egyébként csak perceket rabló telefonálással. A készülékre várók tömege pedig kénytelen továbbra is reménykedni az ujabb bővítésig. Márpedig erre igéret sincs az ötödik ötéves terv időszakára.

- Telefonra pedig szükség van. Nemcsak az intézményekben, sok lakásban is. Ezt szem előtt tartva a Szegedi Postaigazgatóságnak mihamarabb maximálisan ki kellene használnia a költséges berendezések kapacitását. Ezt kívánja - nemcsak a lakosság -, a népgazdaság érdeke is. A Magyar Posta pedig miért nem adakozóbb: a kiemelt megyei városok között a mienk utolsó helyen kullog a telefonellátás szerinti rangsorban. Sajnos, még az új központ sem változtat helyezésünkön. A józan előrelátás akkor is érdem, ha vidéki város érdekét szolgálja.

Ch. A.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.