A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1976_06_10_3p.txt

TALÁN TAVASZRA...

Tovább késik az új postaközpont átadása

Már megszoktuk a növekedés növekvő nehézségeit, hogy Szegeden hovatovább egy üzlet vagy egy raktár sem készül el a megígért időpontra. Föl-fölmelegszünk szép városunk folyamatos fejlődése láttán, de igencsak elborul a kedvünk, amikor mindenfelől késedelmes munkáról hallunk. Ugye mennyire tudtunk örülni két évvel ezelőtt is, amikor illetékesek az új postaközpont közeli befejezését ígérték, s aztán kinevettük magunkat, amiért készpénznek vettük az építkező és szerelő vállalatok által jelzett határidőt!

-A tapasztalatokon okulva óvatosan mertük most ismét megkérdezni, hogy mégis, mikor lehet ebben a városban a gutaütés veszélye nélkül telefonálni? A Szegedi Postaigazgatóság vezetői együtt izgulnak, sőt mérgelödnek a lakossággal, s úgy láttuk, nagyon-nagyon szeretnének pozitív választ adni nemcsak a készülékeknél idegeskedőknek, hanem a már mintegy 6 ezer új igénylőnek is. Megkaptuk egyik jelentésüket, amelyben a többi között ez olvasható: "Teljesen megnyugtató az lenne, ha pontos információt kapnánk a központok üzemkész állapotát illetően egyrészt a további munkák megnyugtató ütemezése miatt, másrészt a telefonra várakozók felelősséggel történő informálása érdekében." Tehát "isten kezében vannak", mint mondani szokás, vagyis lényegében éppúgy képtelenek egyértelmű és pontos választ adni, mint az utca laikus embere.

- Röviden az új postaműszaki létesítményről annyit, hogy ez lesz a Szegedi Postaigazgatóság legnagyobb beruházása, amelynek költségei meghaladják a félmilliárd forintot. Ebből az összegből 250 milliót költenek az épületekre, több mint 150 milliót a távbeszélőgépek és berendezések telepítésére, 76 milliót pedig a telefonhálózat korszerűsítésére és bővítésére. A két ütemben megvalósítandó beruházáson belül elsődleges cél természetesen a telefonszolgáltatás fejlesztése, másodlagos az irodaház és az ezer adagos önkiszolgáló étterem felépítése. Pontosan két évvel ezelőtt a műszaki helyiségeket már át tudták adni a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárnak a berendezések szerelése végett. Az 1973. októberében megkötött vállalkozási szerződés ugyanis úgy szólt, hogy 1975. december 31-ig a gyár üzemkész állapotban átadja a Püspök utcai 11 ezer állomásos központot és a város környékére tervezett kisebb automat a központokat.

- Ebből - mint Ismeretes - nem lett semmi. S az okozta a legnagyobb gondot, hogy a BHG a teljesítési határidő lejárta után többszöri felkérés ellenére sem állapított meg újabb határidőt. Érthető, hogy a posta ilyen helyzetben segítséget kért párt- és állami szervektől. A BHG illetékes vezetői erre tekintélyes fórum előtt kijelentették, hogy "a távbeszélő központok üzembe helyezésére 1976. augusztus 20-ig sor kerülhet". S most, alig több mint két hónappal augusztus 20. előtt azt mondják a Szegedi Postaigazgatóságon,  hogy "a magunk részéről a helyzetet értékelve kénytelenek vagyunk lerögzíteni, hogy erre reális lehetőség nincs". Szép kis perspektíva! Noha a Püspök utcai helyi központ szerelése szinte teljesen befejeződött, sőt a helyközi automata központ kábeleit is bekötötték ez év áprilisában, a többi munka elvégzése az úgynevezett jelfogó sávok szállításától függ. A posta arra törekszik, hogy az év végére befejezzék például az új erősítő állomás és a távíróközpont építését, a kábelhálózat rekonstrukcióját és bővítését, hogy ezek ne akadályozhassák a BHG munkáját.

- A posta vezetői igyekeznek reális képet kapni a beruházás teljes befejezéséről, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztathassák. Most az a helyzet, hogy mivel a műszaki épület lényegében elkészült, idén, november 7,-re szeretnék átadni a főközpontot. Mivel azonban a BHG "hozzáállása" még most sem a legbiztatóbb, sokkal valószínűbb a december végi, sőt még inkább az 1977 első negyedévi átadás. Akkor állítólag időkorlátozás nélkül lesz lehetséges a távhívás, s a zavartalan helyi beszélgetéseket három percenként számlálja és díjazza a posta. Addig azonban várnunk kell türelemmel, illetve telefonálás előtt nem árt bevenni valamilyen nyugtatót.

F. N. I.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.