A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1976_09_02_1p.txt

Az V. ötéves tervben Közel 14 milliárd forint a posta fejlessztésére

Új telefonok - Elkészül a nagyadó - Űrtávközlő állomás

A posta növekvő feladatairól, a szolgáltatások ötéves fejlesztési terveiről számoltak be a posta-vezérigazgatóság szerdai sajtólájékogtatóján.
Horn Dezső közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes, a posta vezérigazgatója elmondotta, hogy a mostani tervidőszakban valamennyi postai és távközlési szolgáltatás feladatai megnövekednek. A levélforgalom 1980-ban például 40 millióval, a terjesztett hirlapok száma 100 millióval lesz több, mint a mult évben volt, a helyi telefonforgalom másfélszeresére növekszik. A nagyobb feladatok megalapozásához a postának öt év alatt 13.7 milliárd forint áll rendelkezésére, több mint másfélszerese az előző tervidőszak beruházásainak. Az Összeget koncentráltan használják fel, hogy a posta megfelelő minőségben, megbízhatóan láthassa el szolgáltálasait. Ezért elsősorban a rekonstrukciós jellegű beruházások arányát növelik, s nagy gondot fordítanak a postaforgalom, valamint a vezetékes hírközlés fejlesztésére. Az Összegből egyebek között befejezik a solti 2000 kilowattos rádióadóállomás és az Inter-szputnyik földi fogadóállomás építését. Az URH-adohálozat bővítésével lehetővé teszik, hogy a Kossuth és a Petőfi adó műsorát az ország egész területen lehessen venni. A TV I. műsorának vételi területét további átjátszóadókkal bővítik, a II. műsor szélesebb körű vételére pedig nagy teljesítményű adókat helyeznek  üzembe.

A postaszolgálat forgalma várhatóan az előző tervidőszakhoz hasonlóan növekszik, fejlesztésére azonban kétszeres összeg, mintegy 2 milliárd forint jut. Az öszszeget főleg gépesítésre fordítják, ezenkívül gondot fordítanak a postahivatalok korszerűsítésére s a szállítószolgálat fejlesztésére.
A legnagyobb összeget, 8,3 milliárd forintot, a vezetékes hírközlés, ezen belül 5.2 milliárd forintot a helyi távbeszélő-szolgalat fejlesztésére fordítják. Legsürgetőbb feladat a  forgalmi torlódások megszüntetése, a telefonszolgálat, megbízhatóságának helyreállitása. Ezen egyebek között csökkentik a telefonállomások felszerelésének ütemét, a tervidőszakban vidéken is bevezetik a lelefon beszélgetések időszámlálását. A helyközi távbeszélő-szolgalatban megkezdik a KGST-tagországok közös hírközlési rendszerének kiépítését, minden megyeszékhelyet bekapcsolnak a távhívó-rendazerbe, s valamennyi európai szocialista országgal bevezetik a kétoldalú előfizetői távhívást. Külön szóba került a sajtótájékoztatón a budapesti Belváros új telefonközpontja, s a vele Kapcsolatos forgalmi, telefonálási nehézségek. A posta vezetői elmondották, hogy Jelenleg a posta tervező intézetének és más központok szakembereinek közreműködésével sorra vizsgálják a forgalom torlódást okozó áramköröket, javítják a hibákat, amelynek eredmenyeként már csökkentek a panaszok, s egyre javul majd a központ üzeme.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.