A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1976_02_11_5p.txt

Négy tagozat - egy iskolában

Nincs szükség szervezeti véleménykutatásra, meg alkalmankénti kérdezősködésre sem, hogy emlékeztessünk rá: a Bebrits Lajosról elnevezett szakközépiskolát a köztudat még mindig "a vasútforgalmiként" tartja számon. Többé-kevésbé érthető is, a Marx téri iskola legrégibb hagyományokkal bíró tagozata a majdnem negyedszázada alapított vosútforgalmi és kereskedelmi tagozat. De "testvérei", a vazútgépészeti képzés, a vasúti távközléstechnikát és biztosító berendezési oktatás sem éppen "újszülöttek". Őszől négyre szaorodik az ágazatok száma: szeptembertől a postai, vezetékes távközlés-technikai osztály kapui is kitárulnak, várják a diákokat.

- A továbbiakban tehát csak az egyszerűség, a kényelem miatt maradjunk a vnsútforgalmi szakközéplakola elnevezésnél! A beiskolázás országos hatáskörű az intézményben. Hosszú évekig soha nem okozott gondot, hányan népesítsék be a tantermeket. A MAV évről évre gondoskodott az utánpótlásról, s valószínűleg minden erőfeszítés nélkül. Talán a vasutascsaládokban meghonosodott hivatásszeretet, talán a szülők foglalkozását továbbvivő hagyomány okozta, mindenesetre tény, hogy az elsősök túlnyomó többségét esztendőről esztendőre a vasutasszülők gyerekei adták. Amikor a MAV hatásköréből az iskola a megyei, majd a városi tanács hatáskörébe került, kissé aggódott, beiskolázási gondoktól tartott a vezetőség. Hamarosan igazolódott, fölöslegesen: az iskola jó hírnevének köszönhetően továbbra is az ország minden részéből, a legtávolabbi városokból, községekből is érkeznek fiatalok felvételire. A vasútforgalmi szakközépiskolából kirajzott hallgatók országszerte tanúsítják, nem akármilyen képzésben részesültek. A korszerűen felszerelt tanműhelyek, a jól képzett oktatók mindhárom ágazaton megalapozott tudást biztosítanak. Bizonyára híre ment annak is, hogy az iskola diákságának több mint felét kollégiumokban tudja elhelyezni, a szakmai oktatás mellett nem hanyagolják el a kulturális, művelődési igények kielégítését sem.

Jogosan reménykednek, hogy az ősszel induló új tagozatra sem kell majd "lepkehálóval fogni" a diákokat. A postai, vezetés távközlés-technikai osztályt nem valamiféle kísérletező kedvből hirdetik meg. Ahogyan a szegedi postaigazgatóság személyzeti és oktatási osztályán is elmondták: az új képzési forma kialakítását az igények ismeretében határozták meg. A diákokat - az igazgatóság működési területének, munkaerő-szükségletének megfelelően - három megyéből: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyéből várják. Garantálják, hogy a végzősöknek nem lesznek elhelyezkedési gondjaik. A postánál alkalmazott híradástechnikai berendezések és összeköttetések üzembe helyezése, működtetése tartozik majd feladataik közé. A keresti lehetőségek már kezdetben jók, s akik kedvet éreznek a továbbtanuláshoz, azok előtt is nyitott az út. A Győrben nemrég alakított közlekedési és távközlési főiskolán gyarapíthatják tudásukat, üzemmérnökként térhetnek vissza a postára.

Nem kell hozzá sok Idő. S az új tagozat megszokott, elismert képzési formaként szerepelhet a köztudatban. S ha kényelemből ezután is vasútforgalmira egyszerűsítjük a Bebrits Lajos szakközépiskola nevét, azért tudjuk, jót felszerelt tantermeiben vasútgépészeket, vezetékes távközlés-technikai azakemberekét is képeznek.

(megj: Az elő osztály osztályfőnöke Dr. Szörényi Tamásné volt.)

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.