A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1976_08_24_151p.txt

Igények és lehetőségek

Vázlatok a posta ötéves tervéből

- A gazdasági élet fejlődése, a kulturális színvonal növekedése, a városiasodás egyre fokozódó igényt támaszt a postaszolgálattal szemben. A kívülálló nem is sejti, milyen hatalmas munka ez, s hogy csupán a postaforgalomban 1650 fő dolgozik megyénkben a lakosság szamára nélkülözhetetlen hivatali és kézbesítői tevékenység ellátásán. A postaszolgáltatással járó műszaki igényeket a távközlési üzem, a hálózatépítő üzem, a postai anyag szállítását a szállítási üzem dolgozói látják el. Habár az anyagi megbecsülés, a gépesítés, az eszközellátottság folyton javul és növekszik, a nehéz és felelősségteljes postai munka ünnepi és éjszakai szolgálat stb. - ma sem valami vonzó, s az utánpótlás helyzete itt sem könnyű. Amikor türelmetlenek vagyunk a posta munkájával szemben, ezt is vegyük figyelembe.

- A közelmúltban a Szegedi Postaigazgatósag vezetői számoltak be a megyei tanács végrehajtó bizottságának az elmúlt tervidőszak eredményeiről, a mostani ötéves, terv várható kilátásairól. Az igazgatóság vezetőjének szavaiból is kicsendült, hogy érzik a rájuk háruló felelősséget, de az anyagi eszközök meglehetősen korlátozottak.

Postaládák a tanyavilágban

- Megyénk sajátos települési viszonyait is figyelembe véve talán a legnagyobb előrelépést az elmúlt tervidőszakban a külterületi levélszekrényes kézbesítés bevezetésével, illetve folyamatos kiépítésével sikerült elérni. Az első külterületi levélszekrények felszerelésére a kunszentmiklósi tanyavilágban került sor 1971-ben. Azóta Kecskemét, Baja, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Izsák, Jakabszállás, Bugac, Szabadszállás, Bácsalmás, Kiskunmajsa, Soltvadkert, Ballószög és Tass körzetében épült ki ez a hálózat, összesen 4756 szekrény felszerelésére került sor, ami lehetővé teszi, hogy gépkocsival szállítsák ki a postai küldeményeket, s a csoportosan elhelyezett szekrényekben a közelben lakók megtalálják az újságokat, leveleket. Mód nyílik ugyanitt a küldemények feladására is. A kezdeti idegenkedés után mindenki megértette, hogy így sokkal gyorsabb és korszerűbb a posta munkája. Lehetővé vált a napilapok kivitele is, ami korábban sokszor késett, mivel a postás nem tudta naponta bejárni a területet. A hírlapelőfizetők száma ezen a vidéken azóta több mint háromezerrel növekedett, ami önmagában is a módszer sikerét bizonyítja.

- A posta tovább folytatja az új rendszerű hálózat kiépítését. Az idén Kecel, Lajosmizse, Jánoshalma, Petőfiszállás és Zsana, az V. ötéves terv hátralevő éveiben pedig még harmincnégy helység, illetve postahivatal körzetében tervezik levélszekrényes kézbesítés bevezetését. Meggyorsíthatja ezt a folyamatot az eddigi jó példák nyomán a helyi tanácsok és a lakosság segítsége társadalmi hozzájárulása is.

A telefon nem luxus

- Egyre nagyobb igény van a hírközlést, gyors üzenetváltást, segélykérést lehetővé tevő telefonhálózat fejlesztése iránt, ami a legköltségesebb postai beruházások egyike. Nem csoda, hogy Bács-Kiskunban is ez a fejlesztés messze elmarad a szükségestől. Az elmúlt ötéves tervben 47 segélykérő nyilvános távbeszélő állomás létesült, de utcai, nyilvános távbeszélőhely mindössze 14 van a megyében, ebből Kecskeméten is csak öt. Egyre nagyobb gondot jelent az új lakótelepek bekapcsolása a távbeszélő forgalomba, s azoknak az igényeknek a kielégítése, amelyek valóban indokoltak: orvosi rendelők, iskolák, üzletek, stb. ellátása telefonnal.

- Az V. ötéves tervben ténylegesen megkezdődik a legnagyobb feszültséget okozó távközlési szolgálat elmaradottságának a felszámolása a kecskeméti és a bajai új telefonközpontok megépítésével, üzembehelyezésével. A kecskeméti új forgalmi-műszaki létesítmény kivitelezésének kezdete 1977. I. negyedév, befejezése 1980, IV. negyedév, a várható költség 231 millió forintot tesz ki. A bajai központ kivitelezését 1978-ban kezdik el, s ugyancsak 1980-ban fejezik be.
A kecskeméti kapacitása hétezer, a bajaié háromezer állomás lesz. Az új központok biztosítják a későbbiekben a távválasztó rendszerhez való kapcsolódást is.

- A meglevő központok bővítésére kerül sor Kiskőrösön. Kunszentmiklóson, Kiskunfélegyházán és Kalocsán, valamint Solt, Soltvadkert, Dunavecse, Kecel, Fülöpszállás és Szabadszállás postáinál. Az új kalocsai postahivatal és távbeszélőközpont beruházását a posta az V. ötéves terv időszakában készíti elő úgy, hogy a beruházás a VI. ötéves terv elején indítható legyen.

- A megyei tanács végrehajtó bizottsága kiemelt feladatnak tekinti a kiskunhalasi telefonközpont bővítését, fejlesztését, s ezt az igényét a Szegedi Postaigazgatóságnak is bejelentette. Meg kell gyorsítani a kecskeméti beruházás előkészítését is, ahol a munkák jelenlegi állása eléggé aggasztó.

- Az elmúlt öt esztendőben a telex-előfizetők száma megháromszorozódott. A továbbiakban várható évenként mintegy 30-35 telex-előfizető bekapcsolása a jelenlegi 325 előfizető mellé.

Épüljön több postaház

- Az elmúlt tervidőszakban öt postaház épült a megyében, 10,9 millió forint költséggel. A mostani ötéves tervben Csikérián, Bácsbokodon, Sükösdön és Harkakötönyben épül postaház, melyekre 6,2 millió forintot irányoz elő a posta. A meglevő postaépületek felújítására és korszerűsítésére több mint 8 millió forintot költenek. Sajnos, a kis postaház-építési program elmarad az igényektől. Több község is tudna még adni támogatást, a tanácsi koordinációs lehetőségek nincsenek kihasználva. A megyei tanács vb legalább 8-10 kispostaház építését tartja szükségesnek a tervidőszakban.

- A fenti vázlatos felsorolást is figyelembe véve a posta jelenlegi ötéves terve mindenesetre tartalmasabb az előző időszakénál. Ha az igényeket nem is tudja kielégíteni, megvalósulása jelentősen segítheti a megye ilyen jellegű elmaradottságának felszámolását, az ellátás szintjének az országos átlaghoz való közelítését.

T. P.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1975   <<   1976   >>   1977
Home
Delizsánsz.